37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   De ce se teme un contabil?

De ce se teme un contabil?

12.03.20112.035 views Adrian Știrbu, auditor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

De ce se teme un contabil?

 

Redacţiei Contabilsef.md i-a fostadresată o întrebare de către un contabil, şi anume: „Se permite spre deducere în scopuri fiscale costul facturilor fiscaleanulate? E obligatoriu ca facturile fiscale anulate sa fie publicate în Monitoruloficial?”.

Ne-a uimit întrebarea dată prinmesajul pe care îl poartă: unii contabili au frică să deducă chiar şicheltuielile aferente facturilor fiscale anulate! Aceasta oglindeşte pe de oparte imperfecţiunea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova agravată degradul mic de popularizare a ei în rîndurile contribuabililor, iar pe de altăparte – atitudinea deseori exagerată a inspectorilor fiscali, care sancţioneazăcontribuabilul cît pentru încălcări reale, atît şi pentru cele imaginare, cu scopulde a-şi îndeplini planul la capitolul amenzi încasate (plan aprobat chiar prinLegea bugetului de stat, pentru anul 2011 se planifică a încasa 115 mln lei dinamenzi şi sancţiuni administrative).

Dacă această tendinţă se va păstraşi în viitor, degrabă contabilii o să se teamă să deducă, de exemplu, o partede hîrtie consumată, deoarece nu toată a fost utilizată în scopuri de întreprinzător.Este evident că o parte din foi se consumă neraţional.

Astfel de întrebări, mai alesdeductibilitatea unor cheltuieli şi trecerea în cont a TVA aferentă lor, apardin frica faţă de organele de control care inventează noi metode de sancţionarea contribuabililor şi cel mai probabil că din auzite că cineva a fost sancţionatpentru faptul că a dedus în scopuri fiscale costul documentelor cu regimspecial anulate, şi adăugător a fost sancţionat că nu a indicat date veridiceîn declaraţia pe venit, deci din practică.

Vom dezvolta întrebarea în cauză, înlumina prevederilor legislaţiei fiscale. Sunt diferite cauze a anulării documentelorprimare: se anulează din cauza refuzului clientului, se anulează din cauza cănu sa putut livra marfa deoarece s-a deteriorat transportul, se anulează dincauza că s-a terminat vopseaua în imprimantă şi nu sa tipărit o parte din date,se anulează din cauza că imprimanta a boţit o factură, se anulează din cauza căoperatorul a greşit cantitatea, exemple pot fi nenumărate.

Cine poate să spună în care caz estedeductibilă cheltuiala şi în care este nedeductibilă?

Conform art. 24 (1) din Codul Fiscal se permite deducereacheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil peparcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Putem afirma că utilizăm documentelecu regim special înafara activităţii de întreprinzător? Putem afirma că acestecheltuieli nu sunt ordinare şi necesare? Evident că nu.

În orice afacere sunt diferiteriscuri care pot genera cheltuieli adăugătoare, şi odată ce această afacereexistă, înseamnă că conducerea acceptă că aceste cheltuieli pot apărea.

Nu este important dacă fiecare leudin cheltuiala efectuată a adus în mod direct profit, ci intenţia cu careaceastă cheltuială a fost efectuată. Dacă aceasta a fost efectuată cu intenţia(scopul) de a obţine profit direct sau indirect, şi dacă este o cheltuialăordinară şi necesară în mod normal pentru a obţine profit, atunci aceastăcheltuială este deductibilă în scopuri fiscale.

În practică sunt cazuri, cînd, încadrul controalelor, inspectorii fiscali afirmă că costul facturilor anulate,ca urmare a deteriorării lor de către operatorii care le-au emis, nu reprezintăo cheltuială deductibilă, mai mult decît atît, costul acestora urmează a firestituit întreprinderii de către operator.

Însă este evident că există şicazuri cînd, ca urmare a comiterii greşelilor, inspectorii fiscali deterioreazăactele de control (tot documente cu regim special) şi sunt nevoiţi să utilizezeun alt formular de act de control în loc.

Cineva a auzit vreo dată căinspectorul fiscal a achitat costul actului de control anulat? Evident că nu.Mai mult decît atît, în cazul dat situaţia este încă mai gravă, deoareceaceastă cheltuială s-a făcut din banii celor care au achitat impozite! Este ovorbă din popor – „nu greşeşte numai cel ce nu munceşte”. Deci nu poate acestinspector fiscal să judece dacă conducerea întreprinderii a trebuit sau nu săimpute costul facturii deteriorate de către operator.

În privinţa părţiidoi din întrebare, se publică în monitorul oficial numai documente cu regimspecial pierdute (punctul 9 din Instrucţiuneaprivind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate dedocumente primare cu regim special aprobate prin Hotărîrea GuvernuluiRepublicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998).

Conform punctului 10 din instrucţiunea dată, pe formularele curegim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alteînregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat". Pentruformularele deteriorate se întocmeşte o listă, care se prezintă persoaneiresponsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea lorşi ulterior se scot de la evidenţă în modul stabilit la pct.9 al prezenteiinstrucţiuni.

 

Adrian Ştirbu

Comentarii

  1. lilia spune:

    Nustiu, din cind in cind ma tem eu, in calitate de contabil si de propriul director.

  2. lilia spune:

    Nu am terminat gindul: de ideile directorului….))))

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...