37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   De ce AGEPI nu va fi în drept să folosească tarifele sale noi

De ce AGEPI nu va fi în drept să folosească tarifele sale noi

19.08.2016658 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La ultima ședință a Guvernului, la propunerea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), au fost adoptate unele modificări ale tarifelor pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale.

A fost extins semnificativ nomenclatorul serviciilor și costurile pentru serviciile respective, dat fiind faptul că tocmai în anul 2008 au fost efectuate ultima dată unele modificări ale costurilor serviciilor acordate de Agenție.

În hotărîrea Guvernului, cu această ocazie, se dă referință la un șir de legi ce reglementează activitatea Agenției, însă a fost uitată o lege fundamentală pentru acest caz. E vorba de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care permite prestarea doar a serviciilor incluse în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, incluse în legea respectivă. Și pentru AGEPI în legea respectivă sînt permise doar 4 servicii, din care doar 3 cu cost. Acestea sînt: certificatul de mandatar autorizat - 50 de euro, certificatul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control - 8 euro și marcajul - 0,80 lei pentru fiecare marcaj de control.

În aceste condiții, hotătîrea Guvernului cu privire la nomenclatorul serviciilor cu plată pentru AGEPI, în care sînt incluse peste 200 de servicii cu plata respectivă, contravine Legii nr.160/2011 și urmează a fi abrogată. Iar Agenția să elaboreze un proiect de lege cu privire la completarea legii cu unele servicii, la care obligatoriu va fi necesar de argumentat acele servicii.

Și aceasta a avut loc din cauză că, prin hotărîrea Guvernului din iunie 2015, Agenția a fost reorganizată, prin transformare, din Întreprinderea de Stat "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" în Instituţia Publică "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" - AGEPI în subordinea Guvernului. În calitate de întreprindere de stat, pentru Agenție Guvernul era în drept să adopte asemenea servicii, iar în calitate de instituție publică - NU!

E mai mult decît straniu faptul că nu au observat această gravă eroare Ministerul Justiției și Ministerul Economiei (autor al Legii 160/2011) la momentul avizării proiectului hotărîrii Guvernului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...