37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Datele cu caracter personal vor fi procesate doar de persoane autorizate

Datele cu caracter personal vor fi procesate doar de persoane autorizate

21.08.20171.027 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea comunicațiilor electronice este completată cu un nou articol ce se referă la protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, care stabilește condițiile specifice de garantare a protecției drepturilor și a libertăților fundamentale, în special a dreptului la respectarea vieții private în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în sectorul comunicațiilor electronice.

Modificările și completările Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, precum și Decretul de promulgare al Legii au fost publicate în ediția Monitorului Oficial din 18 august curent.

Legea prevede că, dacă va fi necesar, furnizorii de servicii de comunicații electronice vor lua măsuri privind asigurarea confidențialității, împreună cu furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

Aceste acțiuni țin de garantarea accesării datelor cu caracter personal numai de persoane autorizate, protejarea datelor stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite, precum și asigurarea punerii în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legea acordă dreptul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal să verifice măsurile luate de furnizori în acest sens, precum și să prezinte recomandări cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate.

În cazul existenței riscului de încălcare a securității rețelei, furnizorii de servicii de comunicații electronice sunt obligați să informeze abonații despre acest risc, în mod special, când acestea pot dăuna vieții lor private.

Conform Legii, furnizorii vor ține evidența tuturor încălcărilor securității datelor cu caracter personal, care trebuie să cuprindă o descriere a situației în care a avut loc încălcarea, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse, astfel încât organul de control să poată verifica dacă au fost respectate obligațiile puse în sarcina furnizorilor.

Totodată, în vederea echilibrării dreptului abonaților de a primi facturi detaliate cu dreptul lor la confidențialitate, furnizorii asigură metode alternative de plată și de comunicare, care respectă mai mult dreptul la confidențialitate al respectivilor abonați sau utilizatori și care permit accesul anonim sau strict privat la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului.

Legea prevede că furnizorii, pe lângă acțiunile ce țin de confidențialitate, trebuie să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea și integritatea rețelelor și și serviciilor publice oferite. Măsurile minime în acest sens se referă la politica de securitate și managementul riscului, securitatea resurselor umane, integritatea rețelelor, infrastructurii asociate și informațiilor, managementul operațiunilor, incidentelor, continuității afacerii, precum și monitorizare, testare și audit.

De asemenea, furnizorii vor fi obligați să garanteze integritatea rețelelor și să notifice Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în cel mai scurt timp, cu privire la orice caz de încălcare a securității sau pierdere a integrității, care are un impact semnificativ asupra furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații, accesibile publicului. Noua Lege oferă posibilitate Agenției să verifice și să evalueze toate acțiunile stabilite de furnizori.

Documentul conține și prevederi ce vizează contabilitatea. Astfel, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pentru publicul care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor în alte domenii ale economiei, vor fi obligați să țină contabilitatea separată a costurilor pentru activitățile aferente furnizării rețelelor publice de comunicații electronice, în scopul determinării tuturor elementelor de cost și de venit, cu baza lor de calcul și metodologia detaliată aplicată la repartizarea costurilor, inclusiv informația detaliată privind activele fixe și costurile structurale, dar și să efectueze separarea structurală între activitățile aferente furnizării de rețele publice de comunicații electronice.

Noua lege reglementează și drepturi suplimentare pentru furnizorii de rețele sau servicii publice de comunicații electronice. Aceștia vor avea dreptul să utilizeze rețeaua proprie sau rețeaua unui alt furnizor, să pună rețeaua sa la dispoziția doar unui alt furnizor autorizat, să solicite și să obțină licențe de utilizare a resurselor limitate - canale radio, frecvențe radio, resurse de numerotare și a resurselor tehnice - coduri ale punctelor de semnalizare, coduri de rutare.

Furnizorul mai are dreptul să efectueze lucrări de instalare, operare, gestionare, mentenanță și lichidare a rețelei de comunicații electronice în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat, pe uscat sau pe apele de frontieră, și să solicite spații tehnologice de colocare și resurse tehnice necesare și suficiente pentru amplasarea și conectarea echipamentelor aferente rețelelor sale publice de comunicații electronice, în scopul interconectării cu rețeaua publică de comunicații electronice a unui alt furnizor sau în scopul obținerii accesului cu ridicata la infrastructura de rețea sau a accesului cu ridicata în bandă largă.

Legea îi mai oferă dreptul să stabilească și să aplice tarife accesibile publicului pentru serviciile de comunicații electronice pe care le furnizează.

Pe de altă parte, furnizorul trebuie să facă public registrul abonaților săi - utilizatori finali ai serviciilor de telefonie vocală, care conține datele de identificare și numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...