37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Darea de seamă privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se va prezenta lunar

Darea de seamă privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se va prezenta lunar

08.08.20175.827 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Darea de seamă privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se va prezenta lunar, începând cu 1 ianuarie 2018.

Acest fapt, se datorează modificărilor efectuate asupra unor prevederi din Codul Fiscal și a unor acte legislative conform Legii Parlamentului nr. 123 din 7 iulie 2017.

În privința celor menționate mai sus, a fost modificată Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, în baza redacției noi a alin.(1), art 26 al Legii sus menționate, angajatorii și unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, vor prezenta lunar Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.

Darea de seamă, menţionată se va prezenta utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare şi achitare, neachitarea, achitarea incompletă sau cu întîrziere a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, va atrage răspunderea persoanelor fizice, inclusiv a celor care au calitatea de angajator, și a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi, în conformitate cu Codul contravenţional şi Codul penal.

Totodată, persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 1593/2002 , ce confirmă achitarea primei AOAM în sumă fixă, pentru anul respectiv, nu vor achita prima AOAM în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.

Persoanele fizice care, concomitent, fac parte din categoriile persoanelor neangajate, asigurate de Guvern (persoanele cu dizabilități severe accentuate sau medii și pensionarii), și din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, prevăzute la pct. 1 lit. a), b) și d) din anexa nr. 2 a Legii nr. 1593/2002, nu vor achita prima AOAM în sumă fixă, și nici cea în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.

În același timp, noile prevederi ale Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, precizează că, poliţa de asigurare, se va elibera de asigurător, în baza informaţiei actualizate şi prezentate de angajator în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor, iar acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se suspendă și în cazul:

  • radierii de către instituţia abilitată, indicată la art. 4 alin. (9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală;
  • încetării raporturilor de muncă;

Asiguratul, inclusiv notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii, vor fi obligați:

  • să prezinte asigurătorului, utilizând metode automatizate de raportare electronică, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art. 4 alin. (9), listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, conform modelului stabilit de asigurător, precum şi modificările survenite în acestea, până la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările. Atragem atenția asupra obligației raportării electronice a listelor menționate, pentru toți subiecții vizați, fără excepții.
  • să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;

Totodată, au fost abrogate atribuțiile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, privind verificarea respectării de către angajatori a legislaţiei la includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi la prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurale) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi identificarea persoanelor fizice, care au obligaţia să se asigure în mod individual, cu tragerea la răspundere contravenţională, pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie.

Darea de seamă privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se va prezenta lunar, începând cu 1 ianuarie 2018.

Acest fapt, se datorează modificărilor efectuate asupra unor prevederi din Codul Fiscal și a unor acte legislative conform Legii Parlamentului nr. 123 din 7 iulie 2017.

În privința celor menționate mai sus, a fost modificată Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, în baza redacției noi a alin.(1), art 26 al Legii sus menționate, angajatorii și unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, vor prezenta lunar Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.

Darea de seamă, menţionată se va prezenta utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare şi achitare, neachitarea, achitarea incompletă sau cu întîrziere a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, va atrage răspunderea persoanelor fizice, inclusiv a celor care au calitatea de angajator, și a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi, în conformitate cu Codul contravenţional şi Codul penal.

Totodată, persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 1593/2002 , ce confirmă achitarea primei AOAM în sumă fixă, pentru anul respectiv, nu vor achita prima AOAM în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.

Persoanele fizice care, concomitent, fac parte din categoriile persoanelor neangajate, asigurate de Guvern (persoanele cu dizabilități severe accentuate sau medii și pensionarii), și din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, prevăzute la pct. 1 lit. a), b) și d) din anexa nr. 2 a Legii nr. 1593/2002, nu vor achita prima AOAM în sumă fixă, și nici cea în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.

În același timp, noile prevederi ale Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, precizează că, poliţa de asigurare, se va elibera de asigurător, în baza informaţiei actualizate şi prezentate de angajator în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor, iar acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se suspendă și în cazul:

  • radierii de către instituţia abilitată, indicată la art. 4 alin. (9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală;
  • încetării raporturilor de muncă;

Asiguratul, inclusiv notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii, vor fi obligați:

  • să prezinte asigurătorului, utilizând metode automatizate de raportare electronică, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art. 4 alin. (9), listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, conform modelului stabilit de asigurător, precum şi modificările survenite în acestea, până la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările. Atragem atenția asupra obligației raportării electronice a listelor menționate, pentru toți subiecții vizați, fără excepții.
  • să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;

Totodată, au fost abrogate atribuțiile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, privind verificarea respectării de către angajatori a legislaţiei la includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi la prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurale) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi identificarea persoanelor fizice, care au obligaţia să se asigure în mod individual, cu tragerea la răspundere contravenţională, pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...