37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cum va fi asigurată transparenţa autorităţilor locale

Cum va fi asigurată transparenţa autorităţilor locale

11.05.2016805 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Un proiect de lege, elaborat cu suportul USAID BRITE, vine să soluţioneze această problemă

Una din problemele cu care se confruntă cetăţenii moldoveni în raporturile lor cu autorităţile locale este lipsa de transparenţă a acestora. Din această cauză, moldovenii se trezesc deseori că le-au fost încălcate drepturile prin unele decizii adoptate netransparent şi fără a fi consultaţi. Un proiect de lege, elaborat cu suportul USAID BRITE, vine să soluţioneze această problemă.

Ion Chişlea

Legislativul a adoptat recent în prima lectură proiectul de lege privind crearea Registrului de stat al actelor locale, o bază de date care va include toate textele electronice ale actelor emise de autorităţile publice locale. Scopul proiectului este de a crea un instrument normativ complex pentru implementarea principiului transparenţei procesului decizional la nivelul autorităţilor publice locale.

Potrivit proiectului, evidența actelor normative emise de autorităţile locale se va efectua în cadrul Registrului de către autoritatea în cauză. Vor fi incluse obligatoriu în Registru deciziile consiliilor locale de nivelurile întâi și doi, dispozițiile primarilor și președinţilor de raioane, actele emise de pretor, precum şi alte acte ale autorităților publice locale, supuse controlului obligatoriu de legalitate.

Proiectele actelor cu caracter normativ ale autorităților locale se vor face publice în vederea consultării cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de ziua aprobării.

Proiectul mai prevede ca ordinea de zi a ședinței consiliului local să fie afișată în locuri publice și publicată pe pagina web proprie a autorităţii în vederea consultării publice cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

Ce reprezintă registrul de stat al actelor locale

Registrul de stat al actelor locale va fi o resursă informaţională de stat, care va conţine textele electronice ale actelor emise de autorităţile publice locale, cu legături editate de accesare şi date complementare referitoare la actele în cauză.

Registrul va avea în primul rând funcţii de înregistrare, păstrare și evidență a actelor emise de autoritățile locale. Totodată, el va asigura accesul public la actele emise de autorități, dar şi va oferi mecanisme de efectuare a controlului administrativ al actelor.

De remarcat că accesul la Registrul de stat al actelor locale este gratuit și garantat, iar actele normative emise de autoritățile locale, incluse în Registru, cu excepția celor ce conțin date cu caracter personal, vor putea fi accesate public fără restricții.

Deşi în lege se menţionează că Registrul este creat, administrat şi menţinut în modul stabilit de Guvern, în raportul Comisiei administraţie publică a Parlamentului se spune că „implementarea acestui proiect nu implică cheltuieli din bugetul de stat, acestea fiind acoperite de proiectul USAID BRITE".

Cum va funcţiona Registrul

În termen de cel mult cinci zile de la data semnării de către președintele ședinței consiliului local, secretarul consiliului asigură includerea deciziilor în Registrul de stat al actelor locale, iar deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii în Registru.

Tot în termen de cinci zile de la data semnării vor fi publicate dispozițiile primarului. Ca şi în cazul consiliului raional, unde secretarul este responsabil de  includerea deciziilor consiliului în Registru şi al deciziilor luate de preşedintele de raion.

De altfel, proiectele de dispoziții ale președintelui raionului în problemele de interes raional, care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viață și drepturilor omului, asupra culturii, sănătății și protecției sociale, asupra colectivităților locale, serviciilor publice), se consultă public, potrivit proiectului, prin afișarea în locuri publice și publicarea pe pagina web a autorității.

De menţionat că şi procesele-verbale ale ședințelor consiliilor locale şi raionale, precum şi materialele aferente adoptării deciziilor se vor include în Registrul de stat în termen de zece zile de la data ședinței pentru a fi verificate de Cancelaria de Stat în privinţa corespunderii lor cu legislaţia.

Cum se va pedepsi neîndeplinirea legii

Proiectul face o serie de modificări şi la codul contravențional privind sancţiunile de care sunt pasibile persoanele responsabile ce nu vor respecta legea. Astfel, aprobarea de către autoritatea locală a unui act normativ al cărui proiect nu a fost publicat în vederea consultării publice se sancționează cu amendă de la 30 la 50 de unități convenționale.

Omiterea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut de lege privind includerea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local, a documentelor şi informaţiei prevăzute de lege în Registrul de stat al actelor locale se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.

Totodată, împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

În cazul în care în Registru se include un text care diferă de textul actului aprobat se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale persoanei fizice şi cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Neincluderea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local (raional) de către persoana responsabilă a notificării oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale.

De remarcat că sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat.

Va intra în vigoare peste un an

Potrivit proiectului, legea va intra în vigoare în cea mai mare parte după 12 luni de la data publicării. Între timp, Guvernul, în decurs de nouă luni de la data publicării legii, va crea resursa informaţională „Registrul de stat al actelor locale" și va aproba actele necesare privind funcționarea acesteia. De asemenea, va asigura accesul autorităților locale la Registru în decurs de 9-12 luni. Totodată, în timp de şase luni urmează să ajusteze actele normative la actuala lege.

Cele mai multe obiecţii la acest proiect de lege, în special în privinţa sancţiunilor, le-a avut Cancelaria de Stat. În avizul autorităţii se menţionează că există deja o serie de sancţiuni, inclusiv penale pentru persoanele cu funcţii de răspundere care încalcă legislaţia privind transparenţa APL-urilor.

Totodată, Cancelaria de Stat recomandă o serie de alte îmbunătăţiri ale proiectului până la prezentarea acestuia pentru aprobarea în lectura a doua în Parlament.

Proiectul BRITE al USAID, cei care au elaborat de fapt şi au insistat pe adoptarea proiectului respectiv de lege, lucrează acum activ la crearea sistemului informaţional, care ar putea fi gata peste două-trei săptămâni. Până atunci, proiectul ar putea fi adoptat în lectură finală de către legislativ.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...