37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cum restituim plăţile pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

Cum restituim plăţile pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

03.04.20172.112 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 31 martie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 45/28 din 06 martie 2017 prin care a fost aprobat Regulamentul privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat.

Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 - Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).

Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal. Va recomandăm să efectuați verificarea soldurilor la data de 31.12.2016 cu Serviciul Vamal. La momentul actual nu este clară procedura de restituire a acestor plăți achitate în plus. Se discută posibilitatea de transferarea automată a soldurilor de la Serviciul Vamal la conturile trezoreriale administrate de SFS. Odată ce va fi stabilită o procedură clară o să vă informăm suplimentar.   

Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile contribuabililor se efectuează în conformitate cu prevederile art.175 şi 176 din Codul fiscal.

Pentru restituirea plăților este necesar de completat  cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat  conform anexei nr. 1 la Regulament, care se depune de către contribuabil cu un set stabilit de documente la subdiviziunile SFS conform razei de deservire a contribuabilului sau la subdiviziunile SFS de la locul încasării /achitării mijloacelor bănești în cauză.

La recepționarea cererii de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat începând cu anul 2017 la clasificația economică 114534 (taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului), subdiviziunea SFS determină plățile achitate în plus în cadrul controlului cameral sau controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării tematice în conformitate cu art.215, 216 și 221 din Codul fiscal. Rezultatele controlului sunt reflectate în actul de control fiscal, cu emiterea deciziei pe marginea actului de control privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat.

În cazul cînd se solicită restituirea plăților achitate în plus stabilite la art. 6, 9 și 10 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului determinarea mărimii spre restituire se exercită de către agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate.

Prin urmare la solicitarea restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la clasificația economică 114535 (plăți pentru poluarea mediului în limitele / cu depășirea normativelor stabilite) achitate începând cu anul 2017, contribuabilul va depune cererea de confirmare a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (anexa nr.2 la Regulament) la agențiile (inspecțiile) ecologice ale  autorității centrale de specialitate pentru a confirma suma achitată în plus. Agențiile respective va efectua verificarea și va confirma/infirma sumele plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat în procesul-verbal de control/prescripție.

După aceasta contribuabilul, în cazul confirmării în procesul verbal de control/prescripție a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, urmează să depună la subdiviziunile SFS cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului, cu anexarea procesului-verbal de control/prescripție și altor documente confirmative.

Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care, conform legislației în vigoare, urmează a fi restituite se efectuează respectând termenele stabilite la art. 175 din Codul fiscal.

În Monitorul Oficial din 31 martie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 45/28 din 06 martie 2017 prin care a fost aprobat Regulamentul privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat.

Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 - Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).

Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal. Va recomandăm să efectuați verificarea soldurilor la data de 31.12.2016 cu Serviciul Vamal. La momentul actual nu este clară procedura de restituire a acestor plăți achitate în plus. Se discută posibilitatea de transferarea automată a soldurilor de la Serviciul Vamal la conturile trezoreriale administrate de SFS. Odată ce va fi stabilită o procedură clară o să vă informăm suplimentar.   

Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile contribuabililor se efectuează în conformitate cu prevederile art.175 şi 176 din Codul fiscal.

Pentru restituirea plăților este necesar de completat  cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat  conform anexei nr. 1 la Regulament, care se depune de către contribuabil cu un set stabilit de documente la subdiviziunile SFS conform razei de deservire a contribuabilului sau la subdiviziunile SFS de la locul încasării /achitării mijloacelor bănești în cauză.

La recepționarea cererii de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat începând cu anul 2017 la clasificația economică 114534 (taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului), subdiviziunea SFS determină plățile achitate în plus în cadrul controlului cameral sau controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării tematice în conformitate cu art.215, 216 și 221 din Codul fiscal. Rezultatele controlului sunt reflectate în actul de control fiscal, cu emiterea deciziei pe marginea actului de control privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat.

În cazul cînd se solicită restituirea plăților achitate în plus stabilite la art. 6, 9 și 10 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului determinarea mărimii spre restituire se exercită de către agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate.

Prin urmare la solicitarea restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la clasificația economică 114535 (plăți pentru poluarea mediului în limitele / cu depășirea normativelor stabilite) achitate începând cu anul 2017, contribuabilul va depune cererea de confirmare a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (anexa nr.2 la Regulament) la agențiile (inspecțiile) ecologice ale  autorității centrale de specialitate pentru a confirma suma achitată în plus. Agențiile respective va efectua verificarea și va confirma/infirma sumele plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat în procesul-verbal de control/prescripție.

După aceasta contribuabilul, în cazul confirmării în procesul verbal de control/prescripție a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, urmează să depună la subdiviziunile SFS cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului, cu anexarea procesului-verbal de control/prescripție și altor documente confirmative.

Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care, conform legislației în vigoare, urmează a fi restituite se efectuează respectând termenele stabilite la art. 175 din Codul fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...