37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cum modificarea impozitelor din salariu ți-au influențat veniturile?

Cum modificarea impozitelor din salariu ți-au influențat veniturile?

24.06.201513.416 views

8

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

După cum știți, în urma adoptării modificărilor în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative și adoptării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, au fost modificate mărimile tranşelor de venit impozabile, scutirile şi cotele de asigurare obligatorie socială şi medicală, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 (6,4%).

La prima vedere, aceste modificări sunt efectuate în beneficiul persoanelor fizice, deoarece, potrivit Notelor informative la Legea nr. 71 din 12.04.2015, măsurile date au drept scop susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii. Pentru a confirma sau infirma aceste afirmații am încercat să analizăm impactul acestor modificări și să comparăm cu perioada anului 2014.

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii care contribuie la calcularea impozitului pe venit din salariu, inclusiv și contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare obligatorie medicală pentru anii 2014 și 2015.

Indicatori

2014

2015

Diferența

Impozit pe venit

Persoane fizice

7%-mai puţin de 27852 lei/ anual

7%-mai puțin de 29640 lei/ anual

+1788 lei

18%-mai mult de 27852 lei/ anual

18%-mai mult de 29640 lei/ anual

+1788 lei

Scutiri

personală

9516 lei

10128 lei

+612 lei

p/u persoană întreţinută

2124 lei

2256 lei

+132 lei

Scutire majorată

14148 lei

15060 lei

+912 lei

Contribuţii de asigurări sociale

angajator

23%

23%

-

angajat

6%

6%

-

Prima de asigurare obligatorie medicală

angajator

4%

4,50%

+0,5%

angajat

4%

4,50%

+0,5%

Admitem că angajatul X are un salariu lunar brut de 1900 lei, salariul minim în sectorul real din 1 mai 2015 și beneficiază de scutirea personală. Mai jos vom calcula toate reținerile și suma salariului spre plată a acestuia cu indicatorii pentru 2014 și 2015.

Exemplu nr. 1

Indicatori

2014

2015

Diferența

Salariul brut, lei

1900

1900

-

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatului, lei

76 (4%)

85,5 (4,5%)

+9,5

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatorului, lei

76 (4%)

85,5 (4,5%)

+9,5

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatului, lei

114 (6%)

114 (6%)

-

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatorului, lei

437 (23%)

437 (23%)

-

Scutirea personală pentru 1 lună, lei

793

844

+51

Impozitul pe venit reținut din salariu (7%), lei

64,19

59,95

-4,24

Salariul net, lei

1645,81

1640,55

-5,26

Total plăți achitate din contul angajatului, lei

254,19

259,45

+5,26

Total plăți achitate din contul angajatorului, lei

513

522,5

+9,5

Total cheltuielile salariale ale angajatorului

2413

2422,5

+9,5

Prin urmare, din calculele de mai sus se observă o micșorare de salariu net, pe care o primește în final angajatul. Această diminuare de salariu se datorează majorării primelor de asistență medicală de la 4% în 2014 la 4,5% în 2015, ce a generat în acest caz o mărire de 9,5 lei a primei lunare față de aceeași perioadă a anului precedent. A salvat puțin situația majorarea scutirilor personale cu 51 lei lunar , respectiv, s-a diminuat plata pentru impozitul pe venit cu 4,24 lei în 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014.

Într-un final, pentru acest exemplu, am obținut o micșorare de salariu de 5,26 lei în 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014.

De remarcat că pentru ca salariatul să primească salariu net în mărime de 1640,55 lei în 2015 angajatorul va suporta în total cheltuieli în sumă de 2422,50 lei. Diferența între total cheltuieli si salariu net constituie de 781,95 lei (47,66% din salariu net) care reprezintă suma impozitelor și cotelor achitate la stat.

În următorul exemplu vom admite că angajatul X are un salariu lunar brut de 4500 lei, salariul mediu prognozat pe economie și de asemenea beneficiază de scutirea personală. Respectiv, vom calcula toate reținerile și suma salariului spre plată, comparând indicatorii pentru 2014 și 2015.

Exemplu nr. 2

Indicatori

2014

2015

Diferența

Salariul brut, lei

4500

4500

-

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatului, lei

180 (4%)

202,5 (4,5%)

+22,5

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatorului, lei

180 (4%)

202,5 (4,5%)

+22,5

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatului, lei

270 (6%)

270 (6%)

-

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatorului, lei

1035 (23%)

1035 (23%)

-

Scutirea personală pentru 1 lună, lei

793

844

+51

Impozitul pe venit reținut din salariu, lei

330,95

301,33

-29,62

Salariul net, lei

3719,05

3726,17

+7,12

Total plăți achitate din contul angajatului, lei

780,95

773,83

-7,12

Total plăți achitate din contul angajatorului, lei

1215

1237,5

+22,5

Total cheltuielile salariale ale angajatorului

5715

5737,5

+22,5

Din calculele efectuate în exemplul nr. 2, deducem faptul că dacă angajatul ar beneficia de un salariu brut egal cu salariu mediu prognozat pe economie, atunci salariul său ar fi mai mare în 2015 față de 2014 cu 7,12 lei lunar. În acest caz, majorarea tranşelor de venit impozabile, precum şi a scutirii anuale s-ar dovedi a fi benefice pentru angajat, deoarece s-ar mări salariul acestuia.

Majorarea primei de asistență medicală cu 22,5 lei ar fi acoperită de către majorarea scutirii și a tranșelor menționate mai sus. Respectiv, plățile achitate de către angajat s-ar micșora cu 7,12 lei.

Deci pentru anul 2015, pentru ca salariatul să primească un salariu net în mărime de 3726,17 lei angajatorul va suporta în total cheltuieli în sumă de 5737,50 lei. Diferența între total cheltuieli și salariu net constituie de 2011,33 lei (53,98% din salariu net) care reprezintă suma impozitelor și cotelor achitate la stat.

Din exemplele de mai sus, constatăm că în cazul în care angajatul primește salariul minim din sectorul real, acestuia i se micșorează salariul, după intrarea în vigoare a indicatorilor noi, iar dacă beneficiază de salariu mediu prognozat pe economie, i se va majora salariul. Însă ce s-ar întâmpla dacă acesta ar primi un salariu calculat de 10000 lei lunar? Acest fapt îl puteți analiza în exemplul de mai jos.

Exemplul nr. 3

Indicatori

2014

2015

Diferența

Salariul brut, lei

10000

10000

-

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatului, lei

400 (4%)

450 (4,5%)

+50

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatorului, lei

400 (4%)

450 (4,5%)

+50

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatului, lei

600 (6%)

600 (6%)

-

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatorului, lei

2300 (23%)

2300 (23%)

-

Scutirea personală pentru 1 lună, lei

793

844

+51

Impozitul pe venit reținut din salariu, lei

1221,95

1187,38

-34,57

Salariul net, lei

7778,05

7762,62

-15,43

Total plăți achitate din contul angajatului, lei

2221,95

2237,38

+15,43

Total plăți achitate din contul angajatorului, lei

2700

2750

+50

Total cheltuielile salariale ale angajatorului

12700

12750

+50

Conform ultimului exemplu, deducem faptul că angajatul va primi un salariu cu 15,43 lei mai mic în 2015 față de anul 2014, deoarece în acest caz, avantajul micșorării scutirii și a cotelor de impozitare, nu vor acoperi cheltuielile cauzate de majorării primei de asigurare medicală. Respectiv, cheltuielile privind prima de asigurare medicală s-a majorat cu 50 lei în 2015 față de 2014, iar impozitul pe venit reținut din salariu a scăzut doar cu 34,57 lei.

Mai constatăm că pentru anul 2015 pentru ca salariatul să primească un salariu net în mărime de 7762,62 lei angajatorul va suporta în total cheltuieli în sumă de 12750,00 lei. Diferența între total cheltuieli și salariu net constituie de 4987,38 lei (64,25% din salariu net) care reprezintă suma impozitelor și cotelor achitate la stat.

Respectiv, în dependență de salariul pe care îl primiți, puteți să constatați dacă în 2015, datorită noilor indicatori, veți aveți o mărire sau o micșorare de salariu.

În concluzie, modificarea indicatorilor legate de calcularea impozitului pe venit în mare parte nu are un efect pozitiv semnificativ pentru persoane fizice, nu acoperă rata inflației şi nu se observă susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii. Statul însă obține același volum al impozitelor datorită majorării anuale a salariilor.

Totodată atragem atenția asupra mărimii totale a impozitelor și cotelor achitate din salariu care se ridică până la 64% din salariu net. Acest aspect în mare parte îi determină ca angajatorii să achite salarii "în plic" decât să declare suma totală a salariului.

După cum știți, în urma adoptării modificărilor în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative și adoptării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, au fost modificate mărimile tranşelor de venit impozabile, scutirile şi cotele de asigurare obligatorie socială şi medicală, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 (6,4%).

La prima vedere, aceste modificări sunt efectuate în beneficiul persoanelor fizice, deoarece, potrivit Notelor informative la Legea nr. 71 din 12.04.2015, măsurile date au drept scop susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii. Pentru a confirma sau infirma aceste afirmații am încercat să analizăm impactul acestor modificări și să comparăm cu perioada anului 2014.

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii care contribuie la calcularea impozitului pe venit din salariu, inclusiv și contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare obligatorie medicală pentru anii 2014 și 2015.

Indicatori

2014

2015

Diferența

Impozit pe venit

Persoane fizice

7%-mai puţin de 27852 lei/ anual

7%-mai puțin de 29640 lei/ anual

+1788 lei

18%-mai mult de 27852 lei/ anual

18%-mai mult de 29640 lei/ anual

+1788 lei

Scutiri

personală

9516 lei

10128 lei

+612 lei

p/u persoană întreţinută

2124 lei

2256 lei

+132 lei

Scutire majorată

14148 lei

15060 lei

+912 lei

Contribuţii de asigurări sociale

angajator

23%

23%

-

angajat

6%

6%

-

Prima de asigurare obligatorie medicală

angajator

4%

4,50%

+0,5%

angajat

4%

4,50%

+0,5%

Admitem că angajatul X are un salariu lunar brut de 1900 lei, salariul minim în sectorul real din 1 mai 2015 și beneficiază de scutirea personală. Mai jos vom calcula toate reținerile și suma salariului spre plată a acestuia cu indicatorii pentru 2014 și 2015.

Exemplu nr. 1

Indicatori

2014

2015

Diferența

Salariul brut, lei

1900

1900

-

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatului, lei

76 (4%)

85,5 (4,5%)

+9,5

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatorului, lei

76 (4%)

85,5 (4,5%)

+9,5

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatului, lei

114 (6%)

114 (6%)

-

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatorului, lei

437 (23%)

437 (23%)

-

Scutirea personală pentru 1 lună, lei

793

844

+51

Impozitul pe venit reținut din salariu (7%), lei

64,19

59,95

-4,24

Salariul net, lei

1645,81

1640,55

-5,26

Total plăți achitate din contul angajatului, lei

254,19

259,45

+5,26

Total plăți achitate din contul angajatorului, lei

513

522,5

+9,5

Total cheltuielile salariale ale angajatorului

2413

2422,5

+9,5

Prin urmare, din calculele de mai sus se observă o micșorare de salariu net, pe care o primește în final angajatul. Această diminuare de salariu se datorează majorării primelor de asistență medicală de la 4% în 2014 la 4,5% în 2015, ce a generat în acest caz o mărire de 9,5 lei a primei lunare față de aceeași perioadă a anului precedent. A salvat puțin situația majorarea scutirilor personale cu 51 lei lunar , respectiv, s-a diminuat plata pentru impozitul pe venit cu 4,24 lei în 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014.

Într-un final, pentru acest exemplu, am obținut o micșorare de salariu de 5,26 lei în 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014.

De remarcat că pentru ca salariatul să primească salariu net în mărime de 1640,55 lei în 2015 angajatorul va suporta în total cheltuieli în sumă de 2422,50 lei. Diferența între total cheltuieli si salariu net constituie de 781,95 lei (47,66% din salariu net) care reprezintă suma impozitelor și cotelor achitate la stat.

În următorul exemplu vom admite că angajatul X are un salariu lunar brut de 4500 lei, salariul mediu prognozat pe economie și de asemenea beneficiază de scutirea personală. Respectiv, vom calcula toate reținerile și suma salariului spre plată, comparând indicatorii pentru 2014 și 2015.

Exemplu nr. 2

Indicatori

2014

2015

Diferența

Salariul brut, lei

4500

4500

-

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatului, lei

180 (4%)

202,5 (4,5%)

+22,5

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatorului, lei

180 (4%)

202,5 (4,5%)

+22,5

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatului, lei

270 (6%)

270 (6%)

-

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatorului, lei

1035 (23%)

1035 (23%)

-

Scutirea personală pentru 1 lună, lei

793

844

+51

Impozitul pe venit reținut din salariu, lei

330,95

301,33

-29,62

Salariul net, lei

3719,05

3726,17

+7,12

Total plăți achitate din contul angajatului, lei

780,95

773,83

-7,12

Total plăți achitate din contul angajatorului, lei

1215

1237,5

+22,5

Total cheltuielile salariale ale angajatorului

5715

5737,5

+22,5

Din calculele efectuate în exemplul nr. 2, deducem faptul că dacă angajatul ar beneficia de un salariu brut egal cu salariu mediu prognozat pe economie, atunci salariul său ar fi mai mare în 2015 față de 2014 cu 7,12 lei lunar. În acest caz, majorarea tranşelor de venit impozabile, precum şi a scutirii anuale s-ar dovedi a fi benefice pentru angajat, deoarece s-ar mări salariul acestuia.

Majorarea primei de asistență medicală cu 22,5 lei ar fi acoperită de către majorarea scutirii și a tranșelor menționate mai sus. Respectiv, plățile achitate de către angajat s-ar micșora cu 7,12 lei.

Deci pentru anul 2015, pentru ca salariatul să primească un salariu net în mărime de 3726,17 lei angajatorul va suporta în total cheltuieli în sumă de 5737,50 lei. Diferența între total cheltuieli și salariu net constituie de 2011,33 lei (53,98% din salariu net) care reprezintă suma impozitelor și cotelor achitate la stat.

Din exemplele de mai sus, constatăm că în cazul în care angajatul primește salariul minim din sectorul real, acestuia i se micșorează salariul, după intrarea în vigoare a indicatorilor noi, iar dacă beneficiază de salariu mediu prognozat pe economie, i se va majora salariul. Însă ce s-ar întâmpla dacă acesta ar primi un salariu calculat de 10000 lei lunar? Acest fapt îl puteți analiza în exemplul de mai jos.

Exemplul nr. 3

Indicatori

2014

2015

Diferența

Salariul brut, lei

10000

10000

-

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatului, lei

400 (4%)

450 (4,5%)

+50

Prime de asigurări medicale, achitate din contul angajatorului, lei

400 (4%)

450 (4,5%)

+50

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatului, lei

600 (6%)

600 (6%)

-

Contribuții de asigurări sociale, achitate din contul angajatorului, lei

2300 (23%)

2300 (23%)

-

Scutirea personală pentru 1 lună, lei

793

844

+51

Impozitul pe venit reținut din salariu, lei

1221,95

1187,38

-34,57

Salariul net, lei

7778,05

7762,62

-15,43

Total plăți achitate din contul angajatului, lei

2221,95

2237,38

+15,43

Total plăți achitate din contul angajatorului, lei

2700

2750

+50

Total cheltuielile salariale ale angajatorului

12700

12750

+50

Conform ultimului exemplu, deducem faptul că angajatul va primi un salariu cu 15,43 lei mai mic în 2015 față de anul 2014, deoarece în acest caz, avantajul micșorării scutirii și a cotelor de impozitare, nu vor acoperi cheltuielile cauzate de majorării primei de asigurare medicală. Respectiv, cheltuielile privind prima de asigurare medicală s-a majorat cu 50 lei în 2015 față de 2014, iar impozitul pe venit reținut din salariu a scăzut doar cu 34,57 lei.

Mai constatăm că pentru anul 2015 pentru ca salariatul să primească un salariu net în mărime de 7762,62 lei angajatorul va suporta în total cheltuieli în sumă de 12750,00 lei. Diferența între total cheltuieli și salariu net constituie de 4987,38 lei (64,25% din salariu net) care reprezintă suma impozitelor și cotelor achitate la stat.

Respectiv, în dependență de salariul pe care îl primiți, puteți să constatați dacă în 2015, datorită noilor indicatori, veți aveți o mărire sau o micșorare de salariu.

În concluzie, modificarea indicatorilor legate de calcularea impozitului pe venit în mare parte nu are un efect pozitiv semnificativ pentru persoane fizice, nu acoperă rata inflației şi nu se observă susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii. Statul însă obține același volum al impozitelor datorită majorării anuale a salariilor.

Totodată atragem atenția asupra mărimii totale a impozitelor și cotelor achitate din salariu care se ridică până la 64% din salariu net. Acest aspect în mare parte îi determină ca angajatorii să achite salarii "în plic" decât să declare suma totală a salariului.

Comentarii

 1. Petru spune:

  mda, chiar interesanta chestie

 2. Anatolie spune:

  Foarte interesanta cercetare! Multumim mult echipei Contabil Sef. Din cercetarea data rezulta ca statul doar face vint ca se lupta cu fenomenul slariilor in „plic” pe cind de fapt el il incurajeaza. Am impresia ca cei ce scriu legea nu stiu a face un calcul elementar privind impozitarea.

 3. Victoria spune:

  De atita,mi se pare au si introdus cota de 4.5% privind prima de asigurare medicala de la 28 aprilie(dibilizm complect,cred eu,tinind cont de milioanele furate din medicina aceasta corupta),da nu de la 1 ianuarie si scutirile acestea introduse ba din 1 mai,ba de la 1 ianuarie.vrind tot mai mult sa ne incurce in calculele noastre!!! Oare,kear ne socot prosti pe toti???!!!…Multumesc mult de asa articol..Cam asa calcule am efectuat si eu la intreprinderea noastra,unde majoritate angajatilor primesc salariu mai jos de 4500,kind am vazut,ca salariul nu sa ridicat(dupa cum ni-au promis cei de la puterea de sus),dar a si scazut!!!…..Dar,pina kind toti o sa taca,asa si o sa-si faca toti ris de noi !!!…Is de acord sa ma semnez sub o petitie inaintata Guvernului,poate,kear si de saitul acesta-nu se poate sa permitem asa discriminari!!! Copii nostri no sa ne ierte aceasta!!!…

 4. Viorica spune:

  Sunteţi bravo că aţi scos în evidenţă această diferenţă. Ultimile 2 luni la calcularea şi achitarea salariului am aşa un chin! Întâi ni s-a cerut din mai să aplicăm noile modificări şi nu le puteam adapta în 1C aşa că am făcut toate calculele în excel. În iunie am făcut recalcul de la începutul anului în 1C deja pentru 2 luni şi a trebuit să verific pe fiecare angajat în parte, să analizez cum li s-a schimbat salariul şi să explic fiecăruia că în luna asta primiţi puţin mai mult iar de luna viitoare ve-ţi primi mai puţin. Pe mine mă aduce la limită incompetenţa funcţionarilor şi guvernanţilor.

 5. Olga spune:

  …facind calculele elementare privind impozitarea, Demnitarii statului destul de bine stiu ca impozitul pe venit din salariu, este una dintre cele mai usoare metode de a acumula venit in buget… Pe cind lupta cu „Salariul in Plic”, cere de la „Conducerea” noastra reforme majore de care ei nu-s pur si simplu capabili, din lipsa de competenta…

  1. Victoria spune:

   Imi pare foarte rau,ca incompetentii acestea ne incurca pe noi,toti si vor sa aduca tara la sapa de lemn….Cum vom stimula tineretul sa ramina in tara cu asa Lejislatie???!!!!

 6. Cont spune:

  Da probleme sint. Uitativa de obicei seful se intelege cu salariat la salariu net, adica cint o sa primesti la mina, respectiv intreaba contabilul da cit o sa ma coste pe mine in total salariu net. Ca exemplu salariu net 5000 lei, deci trebuie de mai adaugat la cheltuieli inca 2750 lei, normal ca patronul daca stie alta varianta mai ieftina, atunci o aplica pe ia decit sa plateasca social oficial. Consider ca anume de aici trebuie sa porneasca statul cu lupta salariului in plic. Trebuie de gasit un nivel acceptabil de cheltuieli pentru care angajatorul o sa fie de acord sa plateasca toate impozitele si sa arate salariu integral, si daca nu va arata atunci sanctiuni drastice, inclusiv si dosare penale.

  1. Valeria spune:

   Mi se pare ca trebuie de inceput nu de la angajatori,dar de la Lejislatia noastra incorecta!!! De ce se pedepseste o intreprindere mica cu mii de lei,pentru ca achita salarii „la negru”(cu care sint de acord,printre altele si angajatii),dar cei ce au furat tara cu miliarde de lei,nu-si trasi nici la o raspundere???.Ba,chear,inca si is primari a unor orase,sau chear au evadat demult din tara si se odihnesc pe diferite insule…Pina kind o sa infloreasca coruptia in tara,cu fenomenul salariului „la negru” greu va fi de luptat..Ba,kear,mi se pare,ca nu merita….

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...