37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Cu privirea la casarea mijloacelor fixe pentru care s-a calculat uzura în mărime deplină

Cu privirea la casarea mijloacelor fixe pentru care s-a calculat uzura în mărime deplină

29.01.2011 11.718 views

Unimedia.info
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privirea la casarea mijloacelor fixe pentru care s-a calculat uzura în mărime deplină

 

Am două mijloace fixe care au ajuns la uzura totală, dar ele sunt în stare bună de funcţionare, care este practica în aşa caz?

Conform punctului 58 din SNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, obiectul mijloacelor fixe se casează din bilanţul întreprinderii la scoaterea din funcţiune din diverse motive şi cînd nu se aşteaptă în viitor de la acesta nici un avantaj economic.

Conform punctului 60 din CSNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, mijloacele fixe sînt scoase din uz din motivul vînzării, uzurii totale, schimbului pe alte active etc.

Astfel, prin prisma prevederilor SNC 16, uzura totală (calcularea deplină a uzurii în evidenţa contabilă), nu este un motiv ce poate duce de sine stătător la casarea mijlocului fix. Pe lîngă acesta trebuie să se îndeplinească condiţia ca de la acest mijloc fix nu se aşteaptă pe viitor nici un avantaj economic, adică nu poate fi folosit în nici un fel la întreprindere.

 

Atît timp cît mijlocul fix funcţionează la întreprindere, el nu urmează a fi casat, şi trebuie reflectat în rapoarte la valoarea de bilanţ (care va fi egală cu 0). Dacă prin politica de contabilitate a entităţii, ca metodă de evaluare ulterioară, este aprobată metoda alternativ admisibilă de evaluare a mijloacelor fixe, atunci acest mijloc fix, în baza expertizei estimative efectuate de către specialişti (estimatori) calificaţi poate fi reevaluat la valoarea venală (de piaţă) a acestuia.

 

În caz că mijlocul fix nu funcţionează, sau este defectat şi reparaţia acestuia nu este rezonabilă, deci entitatea nu mai planifică să îl mai utilizeze pentru obţinerea avantajelor economice, atunci acest mijloc fix urmează a fi casat, vîndut, după caz.

 

Atît timp cît mijlocul fix nu este casat de la bilanţul întreprinderii, acesta se află sub răspunderea gestionarului, aceasta garantînd integritatea lui.

 

Casarea anticipată a mijloacelor fixe pot genera şi consecinţe fiscale negative. Pentru detalii vedeţi articolul Consecinţele fiscale la casarea mijloacelor fixe.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...