37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (Decizia Consiliului Municipal Chişinău Nr.22/47 din 04.05.2005)

Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (Decizia Consiliului Municipal Chişinău Nr.22/47 din 04.05.2005)

04.05.20056.664 views
Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială 
 
Decizia Consiliului Municipal Chişinău Nr.22/47 din 04.05.2005
 

Întru executarea prevederilor art.289(2) lit. e) şi art.297 din Codul fiscal şi Legii Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Titlului VII din Codul fiscal nr.94-XV din 01.04.04, în temeiul art.7(2) din Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.96 "Cu privire la comerţul interior" şi art.18(2) lit. h), art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.123-XV din 18.03.03 "Privind administraţia publică locală",

Consiliul Municipal Chişinău DECIDE:

  1. Cu începere de la 1 iulie 2005, pe teritoriul municipiului Chişinău se stabilesc şi se pun în aplicare cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (conform anexei).

  2. Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială o constituie suprafaţa comercială ocupată de unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială,  amplasarea lor, tipul  mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate, indicate în autorizaţia de amplasare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale.

  3. Cota maximă a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru municipiul Chişinău constituie 18000 lei anual pentru fiecare unitate.

  4. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii în regim nonstop, mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 18 000 lei.

  5. Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în teritoriul ÎM "Piaţa Centrală", mărimea taxei se majorează cu 50% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 18000 lei.

  6. Pentru unităţile comerciale ce dispun de terase de vară mărimea taxei se majorează cu 10% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 18000 lei.

  7. Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror  unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele principale ale oraşului Chişinău, cu excepţia obiectivelor amplasate în pieţe (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Calea Ieşilor, str. Ion Creangă, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, bd. Renaşterii, str. Cosmonauţilor, str. Kiev,  str. Bogdan-Voievod, bd. Moscova, Calea Orheiului, str. Socoleni, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrîn, bd. Iu.Gagarin, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Dacia (cu excepţia celor  amplasate în orăşelul Aeroport), str. A.Puşkin, str. Armenească, str. Tighina, str.Ismail, şos. Hînceşti, bd. D.Cantemir), vor achita o taxă cu 10% mai mare decît taxa stabilită, dar nu mai mult de 18000 lei.

  8. Se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială:

  8.1. Agenţii economici şi persoanele fizice care practica activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori artificiale, ghirlande.

  8.2. Întreprinderile de stat de alimentaţie publica "Adolescenţa", "Liceist", "Bucuria-EL", "Rîşcani-Şc", cantinele şcolăreşti subordonate ÎM "Piaţa Centrală", întreprinderile municipale de alimentaţie publică, care alimentează păturile dezavantajate social, unităţile comerciale ale întreprinderii de producţie şi instruire a Societăţii Orbilor din Moldova, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,  magazinele "Veteran", magazinul "Binefăcătorul", unităţile de alimentaţie publică ale Regiei Transport Electric Chişinău, cantina Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă.

  8.3. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

  9. Cererile agenţilor economici şi persoanelor fizice privind acordarea de înlesniri la plata taxei locale se vor examina fiecare aparte, scutirea de plată urmînd a fi stabilită prin decizia Consiliului Municipal Chişinău.

  10. Direcţia Generală Comerţ, Alimentaţie Publică şi Prestări Servicii (dl Vladimir Nirca) va prezenta trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare după perioada gestionară, Inspectoratului Fiscal de Stat Chişinău lista subiecţilor care au primit autorizaţii de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii.

  11. Calculul şi plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se efectuează individual de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi cotele concrete.

  12. Responsabilitatea pentru calcularea şi virarea în termen la Bugetul municipal a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială este atribuită contribuabililor.

  13. Inspectoratul Fiscal de Stat Chişinău va exercita controlul asupra modului în care se execută prevederile prezentei decizii.

  14. Se  constituie Comisia  pentru examinarea  utilităţii  şi eficacităţii privind introducerea taxei locale unice, în următoarea componenţă:

  Ţopa Viorel   - consilier, Partidul Social-Democrat, Partidul Social-Liberal;

  Roşcovan Mihai - consilier, Partidul Popular Creştin Democrat;

  Krapivka Igor  - consilier, Alianţa Social-Liberală "Moldova Noastră";

  Şveţ Petru   - consilier, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova;

  Bagdasarov Ilie - consilier, Alianţa Social-Liberală "Moldova Noastră".

  14.1. Comisia va prezenta Consiliului Municipal Chişinău informaţia respectivă pînă la 01.09.2005.

  15. Se abrogă decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.1/4 din 16.01.03 "Cu privire la stabilirea taxei pentru amplasarea unităţilor comerciale şi de prestări servicii".

  16. Prezenta  decizie se  va comunica  mijloacelor mass-media municipale.

  17. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul înde plinirii prevederilor prezentei decizii.

 

 
Preşedinte de şedinţă                      Grigore MÎRA
 
Contrasemnat:
secretar interimar al Consiliului          Nicolae MANASTÎRLI
 
 

 

Anexă la  decizia  Consiliului
municipal  Chişinău
nr. 22/47  din   04   mai  2005
 
cu modificările  ulterioare

 

1) Decizia nr.3/21 din 23.03.2010

 
Cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

 

Nr.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială   din  municipiul  Chişinău

Taxa (lei)

d/o

1.

Centre şi complexe comerciale cu suprafaţa comercială:

 

- până la 500  mp

10800

- mai mult de 500,1 mp

18000

2.

Magazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale, expoziţii  cu  vânzări  cu  suprafaţa  comercială:

 

- până la 50 mp

3240

- de la 50,1 până la 100 mp

4050

- de la 100,1 până la 200  mp

4725

- de la 200,1 până la 400 mp

5400

- de la 400,1 până la 600 mp

6750

- de la 600,1 până la 800 mp

9450

- de la 800,1 până la 1000 mp

10800

- mai mult de 1001 mp

12150

3.

Secţii  comerciale:

 

- până  la  5 mp

1350

- de la  5,1 până la 10 mp

1620

- de la 10,1 până la 20 mp

2025

- de la 20,1 până la 50 mp

2700

- mai mult de 50,1 mp

3240

4.

Tarabe, servicii xerox, WC mobil

945

 

Tonete, remorci, cărucioare,  frigidere,  cisterne,  standuri, automate  comerciale,   automagazine,  etc

1350

 

Tarabe din pieţe, gherete, pentru deţinătorii de patente

pe gratis

5.

Gherete, care comercializează:

 

- produse alimentare

2295

- mărfuri nealimentare

2700

- produse din alimentaţia publică

3150

- pentru comercializarea florilor

2700

- articole din tutun

8100

Gherete de prestări servicii

1350

6.

Librării

675

7.

Complexe  de alimentaţie publică:

 

- până la 3 unităţi

10800

- de la 4 unităţi şi mai mult 

18000

8.

Restaurante:

 

- până la 50 locuri

6900

- de la 51 până la 100 locuri

9750

- mai mult de 101 locuri

12450

9.

Cafenele:

 

- până la 50 locuri

4050

- mai mult de 51 locuri

5400

10.

Baruri:

 

- până la 30 locuri

4050

- mai mult de 31 locuri

5400

- disco (video)

10800

11.

Bodegi

8100

12.

Cantine  şi  bufete:

 

- ce deservesc instituţiile de  învăţământ  preuniversitar  şi universitar, curative, populaţia la locul  de muncă

675

-  de tip  deschis

2700

13.

Cafenele de vară cu capacitatea:

 

- până  la 20 locuri

2700

- de la 21 până la 50 locuri

3510

- mai mare de 51 locuri

4050

14.

Terase  de  vară cu capacitatea:

 

- până la 50 locuri

1350

- mai mare de 51 locuri

2700

15.

Pieţe cu suprafaţa:

 

- până la 0,5 ha

8100

- de la 0,5 ha   până  la 1,0 ha

10800

- de la 1,1 ha  până   la 2,0 ha

12150

- mai mult de 2,1 ha

18000

16.

Staţii de alimentare cu combustibil

2700 lei/ coloana distribuitoare

17.

Case de deservire socială

2700

18.

Frizerie

300 lei/locul de muncă

19.

Saloane cosmetice

450 lei/locul de muncă

20.

Cabinete cosmetice

1350

21.

Centre de agrement şi reabilitare

4500

22.

Saune

4050

23.

Băi

675

24.

Bazine de înot

675

25.

Săli de computere

150 lei/ computerul

26.

Ateliere pentru prestările de servicii de confecţionare şi reparaţie

2025

27.

Unităţi pentru prestările de servicii de confecţionare şi reparaţie

1620

28.

Servicii de instalare ( utilaj,  articole de tâmplărie şi altele)

1350

29.

Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii

1350

30.

Spălătorii auto

1350 lei/boxa

31.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere:

 

- a vestimentaţiei

2025

- a altor obiecte sau accesorii

1350

32.

Centre   de  asistenţă tehnică a automobilelor

6750

33.

Staţii de asistenţă tehnică  a automobilelor

4050

34.

Unităţi de prestare a serviciilor  de vulcanizare şi balansare

2025

35.

Unităti de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi  aparatajului  audio

2025

36.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de   vânzare  a biletelor  de călătorie şi de întocmire a contractelor de vânzare-cumpărare

1350

37.

Cazinouri

75000

38.

Complexe şi cluburi sportive

2700

39.

Săli de biliard, bowling, antrenament  cu  utilaj  sportiv

1620

40.

Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de alimentaţie publică

675

41.

Aparate electronice de joc pentru copii

1350 fiecare

42.

Sifonării

1125

43.

Unităţi ce presează servicii pentru deţinătorii de patente

Pe gratis

44.

Servicii funerare şi de confecţionare a coroanelor funebre

Pe gratis

45.

Aparate  de joc de noroc

4050 fiecare

46.

WC public

2700

47.

Unitate  pentru  prestarea  serviciilor de  realizare a  biletelor  de  loterie         

2700

48.

Unitate pentru punerea pariurilor şi mizelor

2700

49.

Unitate pentru colectarea sticlelor şi maculaturii

2000

50

Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor

2000

 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI MUNICIPAL

Nicolae Manastârli

      

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...