37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Glodeni   »   Cu privire la stabilirea pe teritoriul Primăriei a taxelor locale pe anul 2011 (Decizie nr.9/2 din 10.12.2010)

Cu privire la stabilirea pe teritoriul Primăriei a taxelor locale pe anul 2011 (Decizie nr.9/2 din 10.12.2010)

10.12.2010575 views

Cu privire la stabilirea pe teritoriul Primăriei a taxelor locale pe anul 2011.

 

Decizie nr.9/2 din 10.12.2010

 

În temeiul art.14 alin 2 lit.(a) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală şi în scopul asigurării părţii de venit la bugetul local şi conform prevederilor Titlului VI "Impozitul pe bunuri imobiliare" a Codului Fiscal şi Titlul VII a Codului Fiscal nr. 93-XV din 01.04. 2004,

Consiliul orăşenesc DECIDE:

1.   începînd cu 01.01.2011 se pun în aplicare pe teritoriul Primăriei oraşului următoarele taxe locale:

-     Taxa pentru amenajarea teritoriului;

taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, sau de prestări servicii de deservire sociale ( anexa nr.1)

-     taxa pentru amplasarea publicităţii (reclamei) anexa nr. 2. taxa de piaţă;

-     taxa pentru parcarea transportului auto; taxa pentru cazare;

taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor.

-     taxa pentru prestarea serviciilor de transport   auto de călători pe teritoriul oraşelor şi satelor. (anexa nr. 3)

2.   Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul Primăriei oraşului conform anexei nr.2 la această decizie.

3.   Operarea modificărilor în Regulamentul menţionat se permite numai cu adoptarea deciziei corespunzătoare.

4.   Controlul executării deciziei date se pune pe seama Comisiei consultative

de specialitate pentru activităţi economico - financiare (Preşedinte Dna Nina Boldescu)

 

Preşedintele şedinţei                                      Nina Boldescu

Secretarul Consiliului                                      Iacob Mocanu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...