37.9k
Home  »  Bugetul municipal Călărași   »   Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2011 (Decizia nr. 11/03 din 26.11.2010)

Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2011 (Decizia nr. 11/03 din 26.11.2010)

26.11.20101.226 views

Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2011

Decizia nr. 11/03 din 26.11.2010

 

În scopul asigurării părţii de venit a bugetului primăriei oraşului Călăraşi în anul 2011 ,în baza Titlului VII din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 şi Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , în temeiul Art.l4(2)a) şi 19(3) din Legea privind Administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 ,

Consiliul orăşenesc DECIDE:

1. Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul primăriei oraşului Călăraşi începînd cu 01 ianuarie 2011 următoarele taxe locale :

- Taxa pentru amenajarea teritoriului.

- Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţilor administrative teritoriale

- Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei).

- Taxa de aplicare a simbolicii locale.

- Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau prestări servicii de deservire socială .

- Taxa de piaţă.

- Taxa pentru cazare .

- Taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul municipiilor, ,orăşelor şi satelor .

2. Se aprobă cotele concrete ale taxelor locale conform anexei nr.l.

3. Se scutesc de taxele nominalizate mai sus gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

4. Prezenta decizie întră în vigoare la 01 ianuarie 2011.

5. Specialistul în poblemele de antreprenoriat ,business , comerţ şi achiziţii publice d-na Ana Bejenari în termen de până la 01.02.2011 să aducă la cunoştinţa plătitorilor cotele taxelor locale asigurînd îndeplinirea prezentei decizii.

 

Preşedintele Şedinţei                                      Boris Cucu

Secretarul Consiliului                           Gheorghe Gavriliţă

 

Anexa nr. 1

Cotele taxelor locale pe teritoriul primăriei Călăraşi pe anul 2011

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...