37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Cahul   »   Cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011 (Decizia nr. 14/4 (50/4)-XXIII din 14.12.2010)

Cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011 (Decizia nr. 14/4 (50/4)-XXIII din 14.12.2010)

14.12.2010678 views

Cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011

 

Decizia nr. 14/4 (50/4)-XXIII din 14.12.2010

 

În baza art.280 al Titlului VI din Codul Fiscal, aprobat prin Legea R. Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legii R. Moldova nr.108-XVIII din 17.12.2009 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, conform art.12 alin.(3) lit. h) al Legii R. Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă, Legii R. Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", în baza calculelor efectuate la proiectarea bugetului orăşenesc pentru anul 2011 şi luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul

 

A DECIS:

1. Se stabilesc cotele de plată la impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2011, conform anexelor nr.1 şi nr.2.

2. Controlul asupra îndeplinirii recentei decizii se pune pe seama contabilului-şef al Primăriei (dna E.Heghea) şi Comisiei pentru buget, problemele financiare, impozite şi taxe locale, tarifele, industrie şi comerţ, dezvoltarea social-economică, antreprenoriatului şi micului business, valorificarea potenţialului balneo - turistic, atragerea investiţiilor străine, lucrul cu proiecte, resurse umane şi tarificaţie (dl N.Bularu).

 

Preşedintele şedinţei Consiliului orăşenesc Cahul                                 Vanţevici Vasilii

Secretarul Consiliului orăşenesc Cahul                                    Maria Rîbacova

 

 

 

Anexa nr. 1

Impozitul funciar.

Anexa nr. 2

Subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă (costul) şi cotele impozitului pe bunurile imobiliare.

Anexa nr. 3

Cotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 ce se vor aplica în oraşul Cahul

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...