37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Sîngerei   »   Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pe anul 2011 (Decizia Consiliului orăşenesc Biruinţa Nr.6/11 din 14.12.2010)

Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pe anul 2011 (Decizia Consiliului orăşenesc Biruinţa Nr.6/11 din 14.12.2010)

14.12.2010522 views

Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pe anul 2011

 

Decizia Consiliului orăşenesc Biruinţa Nr.6/11 din 14.12.2010

 

Examinând proiectul bugetului primăriei pe anul 2011 ,în baza Legii Republicii Moldova nr.436-XVl din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,art.l4(2),lit."n",Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale art.l9,20,în conformitate cu Legea Bugetului de Stat Consiliul orăşenesc Biruinţa

DECIDE:

1. Se aprobă obiectele impunerii şi cotele maxime ale impozitului funciar pe anul 2011 a).terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: - în oraşe-2 lei pentru 100 m2 b).terenurile destinate întreprinderilor agricole,alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale conform valorii estimate : în oraşe - 10 lei pentru 100 m2

2.Se aprobă subiecţii impunerii,obiectele impunerii ,baza impozabilă şi cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2011

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător-0,1 la sută din valoarea bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

- pentru persoanele fizice,altele decît cele specificate la prima liniuţă - 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale) ,care aparţin persoanelor fizice,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate,se stabileşte după cum urmează: - în oraşe, - 0,2 la sută din costul bunurilor imobiliare

3.Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea normativelor taxelor locale pe teritoriul or. Biruinţa pentru anul 2011

 

Preşedintele şedinţei                             Natalia Vechiu

Secretarul Consiliului                            Valentina Rusu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...