37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Căușeni   »   Cu privire la punerea în aplicare şi stabilirea taxelor locale şi cotelor acestora (Decizia nr. 13/3 din 29.12.2010)

Cu privire la punerea în aplicare şi stabilirea taxelor locale şi cotelor acestora (Decizia nr. 13/3 din 29.12.2010)

29.12.2010795 views

Cu privire la punerea în aplicare şi stabilirea taxelor locale şi cotelor acestora

 

Decizia nr. 13/3 din 29.12.2010

 

În scopul asigurării părţii de venit a bugetului local, în conformitate cu Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal nr. 93-XV din 01.04.2004

În baza art.3(l), 4(1), lit. a) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţii publice centrale şi locale, nr. 317-XV din 18.07.2003,

În temeiul art. art. 7,10,14(2) lit. a), art.20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006,consiliul orăşenesc Căuşeni

DECIDE:

1. Se pun în aplicare, de la 01.01.2011 pe teritoriul or. Căuşeni următoarele taxe locale:

- taxa pentru amenajarea teritoriului;

- taxa pentru amplasarea publicităţii (reclamei);

- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; taxa de piaţă;

- taxa pentru parcarea autovehicolelor; taxa pentru cazare;

- taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii;

- taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti.

2. Se stabilesc cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul local (anexa nr. 1).

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

Preşedintele şedinţei                                       Tudor Garaba

Secretarul consiliului orăşenesc                       Ludmila Volcenco

 

Anexa nr. 3

Cotele impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...