37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la operarea unor modificări în Decizia CMC nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire Ia aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (Decizia CMC nr.1/54 din 11.02.2011)

Cu privire la operarea unor modificări în Decizia CMC nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire Ia aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (Decizia CMC nr.1/54 din 11.02.2011)

11.02.2011982 views

Cu privire la operarea unor modificări în Decizia CMC nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire Ia aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale"

Decizia CMC nr.1/54 din 11.02.2011

 

Având în vedere nota informativă a unui grup de consilieri municipali, Notificarea IFS din municipiul Chişinău nr. 01-211-12-7-42 din 11.01.2011, în conformitate cu art. 288-298 din Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), în temeiul art. 14 (2) Iit. a), art. 19 (4) şi 20 (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală". Consiliul municipal Chişinău

DECIDE:

1. Se operează următoarele modificări în anexa la Decizia CMC nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a laxelor locale (cu modificările şi completările ulterioare":

1.1. Alineatul 1 din coloniţa 3 şi alineatul 1 din coloniţa 4 se expun în următoarea redacţie:

 

 

1

2

3

4

5

 

Venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

Venitul din vânzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitara prin intermediul TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri

5%

 

 

 

0%

 

 

 

2. Se abrogă Decizia CMC nr. 14/1 din 28.10.2010 „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005„Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a laxelor locale (cu modificările şi completările ulterioare)".

3. Prezenta decizie se pune în aplicare la data publicării.

4. Direcţia relaţii publice va asigura mediatizarea prezentei decizii.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prezentei decizii.

 

Preşedinte al Consiliului            Ghenadie Dumanschi

Secretar al Consiliului                           Valeriu Didencu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...