37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

21.07.2016255 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 a fost elaborat în scopul de a crea servicii publice axate pe clienţi, prin diversificarea canalelor de acordare a serviciilor şi anume de a oferi oportunitatea de a solicita indemnizaţiile adresate familiilor cu copii şi prin serviciul e-Cerere prin portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md.

Implementarea serviciului e-Cerere va determina:

  • facilitarea accesibilităţii ia serviciu pentru client;
  • reducerea sarcinii administrative pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale;
  • optimizarea timpului de solicitare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii;
  • obţinerea informaţiei mai rapid şi mai eficient;
  • reducea termenului de prestare a serviciului;
  • diminuarea costurilor suportate de client.

Solicitanţii, care vor alege modul de depunere a cererii în mod electronic, nu se vor deplasa la casa teritorială, astfel vor reduce cheltuielile pentru deplasare şi se va reduce timpul de deservire. Totodată, nu va fi necesară colectarea actelor necesare pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copil, deoarece informaţia privind datele personale ale solicitantului şi copilului vor fi confirmate în baza informaţiei din Registru de Stat al Populaţiei, iar stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii vor fi confirmate în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Astfel, în vederea implementării serviciului nominalizat se propune modificarea şi completarea Regulamentului cu privire Ia modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii cu un capitol nou IV1, care prevede modalitatea de examinare a cererii electronice, şi anume:

  • Posibilitatea de solicitare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii prin intermediul serviciului e-Cerere;
  • Modul de acceptare a cererilor în mod electronic, acestea urmînd a fi prelucrate în mod automat în sistemul informaţional;
  • Depunerea cererii în mod electronic va confirma faptul că solicitantul şi-a manifestat acordul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
  • Termenul de examinare a cererilor şi păstrarea dosarelor personale.

Persoane responsabile
Irina Corman 022 26 93 37 irina.corman@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 31.07.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...