37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la modificarea și completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998

Cu privire la modificarea și completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998

11.09.2013892 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la modificarea și completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor, că în Monitorul Oficial nr.191-197/754 din 06.09.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 652  din  29.08.2013.

Această Hotărîre modifică și completează punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul patru se modifică şi se completează după cum urmează:

§  în prima propoziţie, după cuvintele “iar pentru” se completează cu cuvintele “facturi şi”;

§  în propoziţia a doua, cuvintele “iar pentru facturile fiscale” se substituie cu cuvintele “iar pentru documentele primare cu regim special prevăzute la alineatul doi al prezentului punct”.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare (06.09.2013) a modificărilor și completărilor  respective, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va elibera seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător  a următoarelor formulare tipizate de documente primare cu regim special:

§  act de achiziţie a mărfurilor;

§  act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;

§  bon de plată;

§  1-SF – chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;

§  2-SF – chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;

§  factură şi anexă la factură, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal;

§  factură fiscală şi anexă la factura fiscală, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal;

§  foaie de parcurs.

Comentarii

  1. Inna spune:

    Interesant, actele de achizitie trebuie de tiparit tot pe hirtie cu semne de protectie, sau pe hirtie simpla?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...