37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/29 din 19.04.2010 şi reaprobarea cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2011 (Decizia CMC nr. 1/52 din 11.02.2011)

Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/29 din 19.04.2010 şi reaprobarea cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2011 (Decizia CMC nr. 1/52 din 11.02.2011)

11.02.20111.054 views

Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/29 din 19.04.2010 şi reaprobarea cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2011

Decizia CMC nr. 1/52 din 11.02.2011

 

În conformitate cu prevederile Codului fiscal Titlul VII „Taxele locale" nr. 1163-XIII din 24.04.1997, cu completările şi modificările ulterioare ale Legii Republicii Moldova nr. 94-XV din 01.04.2004 „Pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului fiscal", Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje", în temeiul art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se modifică pct. 1 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/29 din 19.04.2010 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2010", care va fi expus în următoarea redacţie „Se aprobă şi se pune în aplicare , începînd cu 01.01.2011, cota de taxă locală lunară, în mărime de 300 lei pentru fiecare unitate de transport pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Chişinău, operate cu autoturisme cu capacitatea de pînă la 8 locuri, inclusiv".

2. Se menţin în vigoare şi se pun în aplicare, începînd cu 01.01.2011, cotele concrete de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, operate cu microbuze şi autobuze în raza municipiului Chişinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz sau autobuz), conform anexei la decizia nr. 4/29 din 19.04.2010.

3. Direcţia relaţii publice va aduce la cunoştinţa populaţiei municipiului Chişinău, în termen de 5 zile, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii.

4. Viceprimarul dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

Preşedinte al Consiliului                         Ghenadie Dumanschi

Secretar al Consiliului                                       Valeriu Didencu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...