37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011

Cu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011

10.02.20121.164 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011

Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1/568)06/11 din 01.02.2012

 

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

DMC

În legătură cu modificarea şi completarea art.4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997 operate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.13-14, art.32 din 13.01.2012), Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.

În conformitate cu modificările şi completările operate în art.4 alin.(6) al Legii nr.1417-XIII din 17.12.1997, subiectul impunerii cu TVA care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care are relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la trecerea în cont a TVA achitate de el pentru mărfurile şi serviciile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget.

În contextul modificărilor operate în articolul menţionat şi ţinînd cont de faptul că pentru serviciile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar TVA se aplică conform art.101 alin.(4) al Codului fiscal, subiecţii impunerii au dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA pentru serviciile procurate, pentru care dispun de documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget efectuată după intrare în vigoare a modificărilor în cauză.

În conformitate cu noua redacţie a art.4 alin.(18) al Legii nr.1417-XIII din 17.12.1997, se scutesc, conform listei aprobate de Guvern, de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:

a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor;

b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.

Astfel, scutirea menţionată se va aplica după aprobarea de către Guvern a listei respective.

 

Şef adjunct interimar al Inspectoratului                                                Iuri Lichii

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    buna treaba, tinind cont ca pina la 13.0112 fiscul nu permitea trecerea in cont a tva ului ptr serviciile achitate in transnistria pe motiv ca legea data nu prevedea trecerea in cont

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...