37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la eliberarea certificatului ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți pe teritoriul RM

Cu privire la eliberarea certificatului ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți pe teritoriul RM

29.07.2016179 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștință că prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 18 ianuarie 2016 publicată în MO nr. 13-19 din 22.01.2016 au fost operate modificări și completări în Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova" nr.101 din 5 februarie 2013.

Astfel, potrivit modificărilor și completărilor operate, eliberarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova este realizată de către Inspectoratele fiscale teritoriale.

Important!

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova a fost completată cu pct. 5¹, care stipulează că cererea, potrivit Formei CCR-15, se utilizează de către persoanele fizice și juridice rezidente ale Republicii Moldova, persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizii care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova pentru atestarea rezidenței Republicii Moldova.

Iar pct. 9¹ prevede că, în cazul pierderii sau deteriorării certificatelor eliberate anterior, organul fiscal, în baza unei cereri întocmite de contribuabil în formă liberă, va elibera certificatul solicitat până la expirarea termenului de prescripție prevăzut de convențiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, sub numărul inițial, cu mențiunea „Duplicat" și cu indicarea datei de eliberare a acestuia.

Instrucțiunea mai prevede că certificatul de rezidență se eliberează o dată pe an, pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea și tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR-15, depuse de către solicitant.

Atenție!

Contribuabilii  aflați în raza de deservire a Direcției administrare fiscală Ciocana se pot adresa în bir. 54 de pe str. A. Russo nr. 1 sau la telefonul 022-82-30-75. Pentru informații suplimentare puteți accesa Certificate de rezidenţă sau contacta Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-800-1525.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...