37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la corectitudinea determinării venitului brut

Cu privire la corectitudinea determinării venitului brut

31.12.20131.113 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la corectitudinea determinării venitului brut

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în urma multiplelor interpelări şi întru aplicarea corectă a amenzii conform art.10 alin.(4) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03 ianuarie 1992, comunică următoarele.

În conformitate cu art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, începînd cu 13 ianuarie 2012, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licenţiere sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.

Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Codul fiscal, venitul impozabil reprezintă venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

Totodată, art.18 din Codul fiscal prevede componenţa venitului brut prin specificarea atît a surselor de venit ce se includ în venitul brut cît şi a altor venituri care nu au fost specificate în articol.

Concomitent, conform art. 17 alin. (10) din Legea contabilităţii nr.113 -XVI din 27.04.2007, contabilitatea veniturilor se ţine pefeluri de venituri, potrivit naturii sau sursei de provenienţă a acestora.

De asemenea, conform art. 22 alin. (l) din Legea contabilităţii, entitatea care aplică sistemul contabil în partidă dublă este obligată să ţină evidenţa activelor, capitalului propriu, datoriilor, consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor în baza conturilor contabile.

Prin urmare, reieşind din cele menţionate, drept bază de calcul a amenzii menţionate la art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, va fi utilizat venitul total obţinut exclusiv din desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat (venitul obţinut din activităţile, asupra cărora statul deţine monopolul).

Comentarii

  1. Foltea Vasile spune:

    …drept bază de calcul a amenzii … va fi utilizat venitul total obţinut exclusiv din desfăşurarea activităţii fără licenţă…

    Deci, venitul dat se exclude sau nu?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...