37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Cu privire la calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală salariaților cetățeni străini (sc. Nr.01_3-25-40_174 din 16.02.2008)

Cu privire la calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală salariaților cetățeni străini (sc. Nr.01_3-25-40_174 din 16.02.2008)

16.08.20081.616 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală salariaților cetățeni străini.

”16” februarie 2008 Nr. 01/3-25-40/174

 

Asociația Contabililor

și Auditorilor Profesioniști

 

            Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM) a examinat demersul cu nr. 0003 din 17 ianuarie 2007, înaintat Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului RM şi, reieşind din competenţa sa funcţională, ţine să comunice următoarele.

            Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova prevederile acestuia se aplică şi asupra salariaţilor cetăţeni străini sau apatrizi, încadraţi în baza unui contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova (a se vedea art. 3), iar unul din principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea este garantarea dreptului salariaţilor la asigurarea medicală obligatorie (a se vedea art. 5).

            Astfel, conform art. 9 al Codului muncii unul din drepturile de bază ale salariatului (cetăţean străin sau apatrid, încadrat în baza unui contract individual de muncă) este dreptul la asigurarea medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. Totodată, art. 10 din Codul muncii determină obligaţia angajatorului de a efectua asigurarea medicală a salariaţilor.

            Prin urmare, dat fiind faptul că cetăţenii străini menţionaţi în demersul Dumneavoastră au permis de şedere temporar pe teritoriul Republicii Moldova şi sunt angajaţi prin contract individul de muncă, atunci acestora li se va calcula din remunerările primite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea prevăzută pentru salariaţii angajaţi prin contract individual de muncă, respectiv, va achita prima de asigurare şi angajatorul acestora (a se vedea anexa nr. 2 la Legea nr,1593-XV din 26.12.2002).

            Cât priveşte Regulamentul privind condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.43 din 21.01.02, menţionăm că acesta nu a fost implementat în practică până în prezent şi nu corespunde cerinţelor realităţii.

            Actualmente CNAM elaborează un mecanism nou de asigurare a cetăţenilor străini şi apatrizilor, aflaţi temporar în RM.

 

 

Director general     Gheorghe RUSSU

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...