37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la aprobarea unor modificări în Decizia CMC nr.20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (Decizia CMC nr. 14/1 din 28.10.2010)

Cu privire la aprobarea unor modificări în Decizia CMC nr.20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (Decizia CMC nr. 14/1 din 28.10.2010)

28.10.20101.165 views

Cu privire la aprobarea unor modificări în Decizia CMC nr.20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale”

Decizia CMC nr. 14/1 din 28.10.2010

 

Având în vedere nota informativă a unui grup de Consilieri municipali, în conformitate cu art. 288 - 298 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (5) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1.   Se modifică punctul 3, coloniţa 3 din anexa la Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale" (cu modificările şi completările ulterioare)" în modul următor: după cuvântul „video", se exclude textul „TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri".

2.   Direcţia relaţii publice va asigura mediatizarea prezentei decizii.

3.   Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prezentei decizii.

 

Preşedintele Consiliului             Ghenadie Dumanschi

Secretarul Consiliului                            Valeriu Didencu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...