37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Ialoveni   »   Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru Ialoveni pentru anul 2011 (Decizie Nr. 06-07 din 19.10.2010)

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru Ialoveni pentru anul 2011 (Decizie Nr. 06-07 din 19.10.2010)

19.10.2010949 views

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru Ialoveni pentru anul 2011

 

Decizie Nr. 06-07 din 19.10.2010

 

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal nr. 93-XV din 01 aprilie 2004, Titlul VII Taxele locale în temeiul art. 14 alin (2), litera a) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru planificare, finanţe şi buget în problemele de drept şi administraţie publică, Consiliul orăşenesc Ialoveni

DECIDE:

1. Se aprobă, începînd cu 1 ianuarie 2011 pe teritoriul oraşului Ialoveni următoarele taxe locale:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Ialoveni;

c) taxa de amplasare a publicităţii;

d) taxa de aplicare a simbolicii locale;

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f) taxa de piaţă;

g) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului

h) taxa pentru parcare.

2. Se stabilesc scutiri integrale de:

- taxa pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) care au atins vîrsta de pensionare;

- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservirea socială - persoane care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

- taxei de amplasare a publicităţii – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

- taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor,achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului oraşului.

Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător.

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului

Cota impozitării

a)Taxa pentru

amenajarea

teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatori al întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

- pentru salariaţii din întreprinderi, altele decît cele agricole – 80 lei anual pentru fiecare salariat;

- pentru salariaţii din sectorul agricol -40 lei anual pentru fiecare salariat.

b) Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Ialoveni

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1%

c) Taxa de amplasare a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii)

Suprafaţa publicitară

400 lei anual pentru fiecare metru patrat

d) Taxa de aplicare a simbolicii locale.

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora i se aplică simbolica locală

0,1%

e) Taxa pentru unităţile

comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate.

- 5400 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

- 22500 lei pentru activităţi recreative – jocuri de noroc şi pariuri.

f) Taxa de piaţă

Venitul din vînzări a serviciilor de piaţă prestate de administraţia pieţii la acordarea de locuri pentru comerţ.

10%

g) Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru rutele orăşeneşti

Unitatea de transport în funcţie de numărul de locuri

Lunar, cîte 250 lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv. Lunar 500 lei pentru fiecare autotvehicol cu capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv. Lunar, 750 de lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 17 pînă la 24 de locuri inclusiv. Lunar, 850 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de peste 24 de locuri.

h) Taxa pentru parcare

Suprafaţa de parcare

6 lei anual pentru fiecare m.p.

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2011 şi urmează a fi adusă la cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni şi contribuabililor (prin intermediul mass-media) în termin de 10 zile din momentul adoptării.

4. Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul orăşenesc concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului oraşului.

5. Termenul de achitare, prezentarea dărilor de seamă şi modul de plată a taxelor locale se efectuează conform prevederilor Titlului VII din Codul fiscal.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Caracuian, contabil-şef.

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Radu Grecu

Secretar al Consiliului orăşenesc                                             Vasile Covaş

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...