37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Hîncești   »   Cu privire la aprobarea taxelor locale de Consiliul Orăşenesc Hînceşti pe anul 2011 (Decizia nr. 01/14 din 14.12.2010)

Cu privire la aprobarea taxelor locale de Consiliul Orăşenesc Hînceşti pe anul 2011 (Decizia nr. 01/14 din 14.12.2010)

14.12.2010703 views

Cu privire la aprobarea taxelor locale de Consiliul Orăşenesc Hînceşti pe anul 2011

 

Decizia nr. 01/14 din 14.12.2010

 

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului Fiscal al RM, art. 14 lit. „a" a Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 5 a Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, precum şi în scopul asigurării părţii de venituri în buget. Consiliul orăşenesc Hînceşti

DECIDE

1. Se aprobă începînd cu data de 01 ianuarie 2011 următoarele taxe locale:

1.   taxa pentru amenajarea teritoriului;

2.   taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

3.   laxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

4.   taxa de aplicare a simbolicii locale;

5.   taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

6.   taxa de piaţă;

7.   taxa pentru cazare;

8.   taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

9.   taxa pentru parcare;

10. taxa de la posesorii de cîini;

2. Se stabilesc următoarele cote, moduri de calculare şi de plată a taxelor locale:

2.1 Denumirea taxei - Taxă pentru amenajarea teritoriului

a)  Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sîot incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

b) Cota impunerii - 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

2.2  Denumirea taxei - Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

a) Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Venitul din vînzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise. b)Cota impunerii - 0,1%

2.3  Denumirea taxei - Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor)

a)  Baza impozabilă şi obiectul impunerii : Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

b) Cota impunerii - 5%

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

a) Baza impozabilă şi obiectul impunerii: Suprafaţa de publicitate exterioară

b) Cota impunerii - 500 de lei anual pentru fiecare metru pătrat

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, în rate egale, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

2.4 Denumirea taxei - Taxă de aplicare a simbolicii locale

a)  Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Venitul din vînzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

b) Cota impunerii - 0,1%

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

2.5 Denumirea taxei - Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor)

a)  Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Suprafaţa ocupată de unităţile de de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

b) Cota impunerii - conform anexei.

- 22500 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000 (jocuri de noroc şi pariuri).

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

2.6 Denumirea taxei - Taxă de piaţă

a)  Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Venitul din vînzări a serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ

b) Cota impunerii - 20%

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

2.7 Denumirea taxei - Taxă pentru cazare.

a) Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare.

b) Cota impunerii - 5%.

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

2.8  Denumirea taxei - Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

a) Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Numărul de locuri în unitatea de transport.

b)  Cota impunerii - - lunar, 500 de lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv

- lunar, 500 de lei pentru fiecare autovehicul (microbuz) cu capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv

- lunar, 1500 de lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 17 pînă la 24 de locuri inclusiv

- lunar, 1900 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 25 la 35 locuri inclusiv

- lunar, 2100 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de peste 35 locuri

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare

2.9 Denumirea taxei - Taxă pentru parcare

a) Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Suprafaţa parcării

b) Cota impunerii - 6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

2.10 Denumirea taxei - Taxă de la posesorii de cîini

a) Baza impozabilă şi obiectul impunerii - Numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an.

b) Cota impunerii - anual, 9 lei pentru un cîine

- anual, 27 de lei pentru 2 cîini

- anual, 90 de lei pentru fiecare cîine, dacă sînt în posesiune mai mult de 2 cîini

c)  Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite - Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

3.  Se stabileşte că în lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă fiscală.

4. Se stabilesc scutiri:

taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale - organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ- teritoriale;

-  taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) - producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

-   taxei pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;

-   taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

5. Achitarea taxelor locale se efectuează la conturile trezoreriale de venituri ale unităţii administrative -teritoriale iar gospodăriile ţărăneşti pot achita taxa pentru amenajarea teritoriului nemijlocit în primărie.

6.  Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2011  şi urmează a fi adusă la cunoştinţa contribuabililor prin intermediu mass- mediei în termen de 10 zile.

7.  Responsabilitatea pentru executarea p. 5 din decizie se pune in sarcina secretarului Consiliului orăşenesc doamnei Anadela Tofilat.

8. Taxele locale se modifică ori se anulează de către Consiliul orăşenesc concomitent cu adoptarea sau modificarea legislaţiei şi a bugetului local.

9.  Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei de Specialitate Buget şi Finanţe (Preşedinte Alexei Liubinschii)

 

Preşedintele şedinţei                                      Victor Loghin

Secretarul consiliului                                       Anadela Tofilat

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...