37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Glodeni   »   Cu privire la aprobarea impozitelor locale şi altor încasări în bugetul Primăriei pe anul 2011 (Decizie nr. 9/3 din 10.12.2010)

Cu privire la aprobarea impozitelor locale şi altor încasări în bugetul Primăriei pe anul 2011 (Decizie nr. 9/3 din 10.12.2010)

10.12.2010574 views

Cu privire la aprobarea impozitelor locale şi altor încasări în bugetul Primăriei pe anul 2011

Decizie nr. 9/3 din 10.12.2010

 

În temeiul art.14 alin. 2 lit.(a) a Legii nr. 436- XVI din 28.12. 2006 privind Administraţia Publică Locală şi în scopul asigurării părţii de venit la bugetul local şi conform prevederilor Titlu VI "Impozitul pe bunuri imobiliare" a Codului Fiscal şi Titlul VII a Codului Fiscal nr. 93-XV din 01.04. 2004,

Consiliul orăşenesc DECIDE:

1. începînd cu 01.01. 2011 se pun în aplicare pe teritoriul Primăriei oraşului următoarele impozite locale

1. Impozit funciar

2. Impozit pe bunurile imobiliare.

2..începînd cu 01.01. 2011 se pun în aplicare pe teritoriul Primăriei oraşului următoarele încasări nefiscale :

1. Plata pentru arenda ;

2. Plata pentru certificate

3. Impozitul funciar pe păşuni.

3.Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea impozitelor locale pe teritoriul Primăriei.

4.0perarea cărorva modificări în Regulamentul menţionat se permite numai cu adoptarea deciziei corespunzătoare.

5.Controlul îndeplinirii deciziei date se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare (Preşedinte Dna Nina Boldescu)

 

Preşedintele şedinţei                                      Nina Boldescu

                               Secretarul consiliului                                       Iacob Mocanu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...