37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale (Decizia Nr.20/7 din 11.02.2005)

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale (Decizia Nr.20/7 din 11.02.2005)

11.02.20052.406 views

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr.20/7 din 11 februarie 2005

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale

Republicată în temeiul pct. 3 al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 10/2 din 04.12.2007, cu renumerotarea elementelor şi corespunzător cu modificarea referinţelor.

Modificată şi completată prin deciziile Consiliului municipal Chişinău:

1) nr.20/27-2 din 15.03.2005;

2) nr.22/44 din 27.04.2005;

3) nr.37/16-2 din 27.12.2005;

4) nr.48/19 din 20.06.2006;

5) nr.56/25 din 17.10.2006;

6) nr. 10/2 din 04.12.2007;

7) nr.22/24 din 22.01.2009;

8) nr. 3/19 din 23.03.2010.

9) nr.14/1 din 28.10.2010

Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în temeiul art. 69(3) din Legea Republicii Moldova nr.317-XV din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale", art. 297 (1) din Legea Republicii Moldova nr.'93-XV din 01.04.2004 ("Titlul VII al Codului fiscal "Taxele locale"), art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din ziua publicării, taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale, conform anexei.

2. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (dl Vladimir Nirca) va elabora şi va prezenta spre aprobare cotele concrete ale taxei de amplasare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii, în funcţie de suprafaţa ocupată de întreprinderile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, precum şi de tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate.

3. Direcţia generală arhitectură şi urbanism va elabora şi va prezenta spre aprobare Regulamentul plasării reclamei şi inscripţiilor exterioare în municipiul Chişinău, ţinând cont de prevederile Codului fiscal.

4. Dreptul de aplicare a simbolicii locale, de organizare a licitaţiilor şi loteriilor locale pe teritoriul municipiului Chişinău, de amplasare a unităţilor comerciale şi/sau celor de prestări servicii se acordă prin autorizaţii şi permise semnate de către viceprimarii municipiului Chişinău, în baza cererilor depuse de către plătitori.

5. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale (dna Valentina Mierla), Direcţia generală finanţe (dl Victor Ghilescu), Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (dl Vladimir Nirca) vor elabora şi vor prezenta spre aprobare Consiliului municipal Chişinău regulamentele privind modul de eliberare a autorizaţiilor, permiselor şi vor prezenta trimestrial, până la ultima zi a lunii următoare după perioada gestionară, Inspectoratului fiscal de stat Chişinău note informative vizând lista subiecţilor cărora le-au fost eliberate autorizaţiile, permisele respective.

6. Inspectoratul fiscal de stat Chişinău va exercita controlul asupra modului în care se execută prevederile prezentei decizii.

7. Serviciul relaţii cu publicul va reflecta în presă prevederile prezentei decizii.

8. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţă                  Ion Ambros

Contrasemnat: Secretar interimar al consiliului                              Nicolae Manastârli

Anexă la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.20/7 din 11.02.2005

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare

pe teritoriul municipiului Chişinău

 

< />

Nr. d/o

      Denumirea taxelor

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Cota taxei

Înlesnirile fiscale

1.

Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor  în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial al întreprinderii

80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

3. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

4. Fondatorii gospodăriilor  ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

2.

Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul municipiului Chişinău

Venitul din vânzări a  bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,10%

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

3. Organizatorii licitaţiilor prin intermediul cărora se licitează mărfuri, imobile, loturi de pământ etc., al căror proprietar este organul public,  precum şi bunuri sechestrate de inspectoratele fiscale de stat în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget

3.

Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor)

Venitul din vânzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video,  prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării  publicităţii exterioare

5%

1.Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

2.Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

3. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

Suprafaţa publicitară

500 lei anual pentru fiecare metru pătrat

4.

Taxă de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vânzări a   producţiei fabricate cărora li se aplică simbolica locală

0,10%

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

5.

Taxă de piaţă

Venitul din vânzări a   serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ

20%

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

6.

Taxă pentru cazare

Venitul din vânzări a   serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare

5%

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

7.

Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

1. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

2. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

3. Misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

8.

Taxa de la posesorii de câini

Numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

0

Sunt scutiţi nevăzătorii, pensionarii singuri, cu condiţia întreţinerii unui singur câine

 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Nicolae Manastârli

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...