37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2010 (Decizia CMC nr. 4/29 din 15.04.2010)

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2010 (Decizia CMC nr. 4/29 din 15.04.2010)

15.04.20101.041 views

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2010

Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 4/29 din 15.04.2010

 

În conformitate cu prevederile Codului fiscal Titlul VII „Taxele locale" nr. 1163-XIII din 24.04.1997, cu completările şi modificările ulterioare, Legii Republicii Moldova nr. 94-XV din 01.04.2004 „Pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului fiscal", Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 28.07.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje", în temeiul art.14 (2) lit.a) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XV1 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se aprobă şi se pune în aplicare, începând cu 01.05.2010, cota de taxă locală lunară, în mărime de 500 lei pentru fiecare unitate de transport pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori, în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Chişinău, operate cu autoturisme cu capacitatea de până la 8 locuri inclusiv.

2. Se aprobă şi se pun în aplicare, începând cu 01.05.2010, cotele concrete de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, operate cu microbuze şi autobuze în raza municipiului Chişinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz sau autobuz), conform anexei.

3. Subiecţi ai impunerii cu taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău se consideră persoanele juridice sau fizice, înregistrate in calitate de întreprinzători, care prestează servicii de transport auto de călători pe rutele regulate municipale, sau în regim de taxi, şi care dispun de licenţe pentru acest gen de activitate.

4. Termenul de plată a taxei locale şi prezentarea dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii se stabileşte lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare.

5. Calculul taxelor locale se efectuează de către subiecţii impunerii, m funcţie de baza impozabilă şi cotele concrete ale acestora, şi se transferă în termen la contul trezorerial de venituri al bugetului municipiului Chişinău.

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetul municipiului Chişinău a taxelor locale şi prezentarea dărilor de seamă fiscale revine contribuabililor.

6. Se învesteşte primarul general al municipiului Chişinău cu dreptul de a aproba, provizoriu, pe anul bugetar în curs, şi a pune în aplicare cotele concrete de taxe locale pentru rutele municipale nou-deschise, cu respectarea prevederilor stipulate în art. 288 (3) din Codul Fiscal, Titlul VII, „Taxele locale".

7. Se scutesc întreprinderile municipale „Parcul urban de autobuze" şi „Regia transport electric" de plata taxei locale lunare pentru dreptul de a presta servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău, operate cu autobuzele aflate la balanţa întreprinderii.

8. Se învesteşte Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău cu dreptul de beneficiar la prestarea serviciilor de transportare a călătorilor în raza municipiului Chişinău, cu dreptul de a încheia contracte de administrare a rutelor municipale, precum şi cu dreptul de a elibera certificate de agreere şi permise de activitate pe rute pentru fiecare unitate de transport antrenată în activitate pe o anumită rută, precum şi pentru fiecare unitate de transport antrenată în activitate în regim de taxi.

9. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 44/13 din 13.04.2006 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor taxei locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale) pentru anul 2006".

10. Direcţia relaţii publice va aduce la cunoştinţa populaţiei municipiului Chişinău, în termen de 5 zile, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii.

11. Viceprimarul dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

Preşedinte de şedinţă                                   Ghenadie Dumanschi

Secretar al consiliului                                                Valeriu Didencu

 

 

Cotele de taxe locale lunare pentru prestarea

serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul

municipiului Chişinău în anul bugetar 2010

 

 

Nr. de rută

Denumirea rutei

Cota concretă a taxei locale lunare, lei

Remarcă

101

Bd. Traian - or. Durleşti (str. Caucaz)

800

 

102

Str. Mihai Eminescu - str. Grenoble

850

 

103

Str. Liviu Deleanu - str. Tudor Strişcă

825

 

104

Bd. Dacia-str. V.Belinski

850

 

105

Str. Bucovinei - str. Bulgară

800

 

106

Str. Ismail - sat. Ghidighici (str. Săraturi)

325

 

107

Com. Bubuieci - str. Pietrarilor

800

 

108

Str. Sihastrului - str. Mesager

850

 

109

Str. M.Sadoveanu - şos. Hânceşti

800

 

110

Str. Studenţilor - str. Mioriţa

900

 

111

Calea Orheiului (mag. METRO) - com. Truşeni

800

 

112

Str. N.Testemiţeanu - str. Studenţilor

850

 

113

Str. M.Sadoveanu - Magazinul "METRO 2"

800

 

114

Str. Mirceşti - str. Melestiu

400

 

115

Str. Pietrarilor - str. Alba-Iulia

900

 

116

Str. Alexe Mateevici - str. Industrială

650

 

117

Şos. Hânceşti - satul Coloniţa

850

 

118

Oraşul Sângera - Centrul comercial „Calea Basarabiei"

600

 

119

bd. Cuza-Vodă - str. Studenţilor

820

 

120

Str. Sfânta Vinere - şos. Munceşti (Schinoasa II) (Parcul de troleibuze -2)

850

 

121

Com. Bubuieci - str. Alba-lulia

800

 

122

Str. Alba-Iulia - bd. Dacia

850

 

123

Str. Bucovinei - str. Pruncul

800

 

124

Str. Alba-lulia - or. Durleşti (Uzina "Aschim")

800

 

125

Str. N.Testemiţeanu - or. Durleşti (Institutul Oncologic) (str. N.Testimiţeanu)

850/750

 

126

Str-la Studenţilor - s. Dumbrava

700

 

127

Str. Doina - str. G.Alexandrescu

850

 

129

Str. M.Sadoveanu - satul Dumbrava

850

 

130

Str. Bulgară - or. Vadul lui Vodă

700 / 900

 

131

Str. Bulgară - or. Vadul lui Vodă

600/800

 

132

Str. Doina - str. Bulgară

700

 

134

Str. Doina - str. Bulgară

700

 

135

Bd. Iu. Gagarin (Gara) - s. Truşeni

450

 

136

Str. Grenoble - or. Vatra

500

 

137

Str. Bălănescu - corn. Bubuieci

450

 

140

Str. Bucovinei - corn. Stăuceni

600

 

145

Str. Alba-Iulia - şos. Balcani (Vile)

300/500

 

151

Str. Cojocarilor - corn. Tohatin - s. Cheltuitor

400

 

152

Str. Alba-Iulia - str. Bucovinei

325

 

154

Str. Valea Crucii - Universitatea Agrară

650

 

155

Str. Bucovinei - str. Mioriţa

900

 

157

Corn. Floreni - Gara

500

 

159

Str. Meşterul Manole - com. Budeşti

500

 

160

Str. Grenoble 200 - str. Liviu Deleanu

850

 

161

Or. Sîngera - str. Gheorghe Caşu

325

 

162

Str. Doina - str. Bulgară

850

 

163

Str. M. Sadoveanu - str. Grădina Botanică

500

 

165

Str. Ismail - Aeroport

700

 

166

Str. N. Milescu Spătarul - str. Valea Crucii

900

 

169

Str. Măria Drăgan - or. Codru

500

 

171

Str. Salcâmilor - or. Vatra (str. Iu. Gagarin)

850

 

172

Str. Alba-Iulia - Gara Auto Nord

450

 

173

Or. Codru - Centrul comercial „Calea Basarabiei"

550

 

174

Str. Gh. Codreanu - str. Pădurilor

850

 

175

Str. Băcioii Noi - str. Zimbrului

750

 

176

Calea Orheiului - str. Pietrarilor (magazinul "METROU")

700

 

178

Str. Schinoasa-Deal - Gara Auto Nord

520

 

180

Str. Doina-or. Durleşti (policlinica)

820

 

184

Str. Constructorilor - str. Burebista

700

 

185

Str. Miron Costin - or. Durleşti (cimitir)

325

 

188

Bd. Traian - str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni

700

 

189

Str. Ancara - str. N. Testemiţeanu

700

 

189

Str. Ancara - str. N. Testemiţeanu

700

 

100

Com. Stăuceni - str. Gh. Caşu

700

 

191

Str. Bucovinei - str. Gh. Caşu

750

 

192

Str. Mihai Viteazul - Gara Auto de Sud-Vest

500

 

193

Or. Codru - s. Dumbrava

450

 

32

Piaţa D. Cantemir - sat. Ghidighici

350

 

 

Note:

1. Cota taxei locale lunare pentru o unitate de transport a fost stabilită în funcţie de fluxul de călători ce s-a format la ruta respectivă şi coeficientul de emisie la linie a unităţilor de transport în mărime de 0,80.

2. Numărul concret al unităţilor de transport pentru fiecare rută în parte se stabileşte lunar de către Primăria municipiului Chişinău în funcţie de necesităţile urbei.

3. Cota lunară a taxei locale indicată la numărător se achită în perioadele 1 septembrie - 31 mai şi, respectiv, 1 iunie - 31 august.

4. Se stabileşte cota provizorie a taxei locale pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău pe rutele nou-deschise în mărime de 325 lei şi coeficientul de emisie la

rută de 0,75, până la aprobarea cotei concrete a taxei locale respective prin decizia Consiliului Municipal Chişinău.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...