37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la aplicarea prevederilor art. 255 din Codul Fiscal

Cu privire la aplicarea prevederilor art. 255 din Codul Fiscal

21.08.20121.396 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la aplicarea prevederilor art. 255 din Codul Fiscal

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, referitor la aplicarea prevederilor art.255 din Codul fiscal în cazul în care contribuabilii înregistraţi de către entităţile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat nu comunică organului fiscal în termenul stabilit de art.161 alin.(8) din Codul fiscal despre modificările privind sediul subdiviziunilor sale, aduce la cunoştinţă următoarele.

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (CF), contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în raza căruia îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să-şi primească certificatul de atribuire a codului fiscal, să prezinte informaţiile iniţiale şi să comunice modificările ulterioare cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sunt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor.

Art.5 pct.29) din CF stabileşte noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

Conform art.164 alin.(2) din CF, codurile fiscale care reprezintă numărul de identificare de stat sunt trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali şi din Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale.

Totodată, conform art.161 alin.(4) din CF, persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal, organul fiscal le deschide dosare în care se păstrează informaţiile acumulate şi transmise de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, conform unui regulament aprobat de aceasta şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Astfel, în cazul în care contribuabilul înregistrează modificarea adresei juridice prin intermediul Camerei Înregistrării de Stat, informaţia respectivă se reflectă în Registrul fiscal de stat conform datelor transmise în regim on-line, astfel încît nu este necesară prezentarea acestuia la organul fiscal teritorial în scopul declarării modificării sediului. Mai mult ca atît, inspectoratele fiscale de stat teritoriale nu au posibilitatea tehnică de a efectua înscrieri în Registrul fiscal de stat în cîmpurile pentru care datele sunt transmise de Camera Înregistrării de Stat.

Concomitent, în conformitate cu pct.33 din Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.299 din 02 mai 2012, inspectoratele fiscale de stat teritoriale, zilnic, vor tipări din Registrul fiscal de stat computerizat informaţia actualizată referitor la modificările operate de contribuabilii înregistraţi de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat. Extrasul tipărit la ziua primirii modificărilor se confirmă prin semnătura persoanei responsabile de înregistrare, se coase şi se păstrează în dosarul contribuabilului.

De asemenea, în cazul în care contribuabilul încheie un contract de locaţiune/posesie sau alte documente confirmative prin care intenţionează să-şi plaseze sediul/oficiul fără a înregistra modificări la Camera Înregistrării de Stat acesta are obligaţia conform art.161 alin.(8) în termen de 30 de zile de a declara modificarea sediului organului fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte.

Conform, art.161 alin.(6) din CF în cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul) din raza de activitate a inspectoratului fiscal de stat teritorial unde se află la evidenţă, el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului organului fiscal la noul sediu (domiciliu). În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, inspectoratul fiscal de stat teritorial va transmite dosarul organului fiscal în a cărui rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără a-i atribui un nou cod fiscal.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 255 din CF neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui se sancţionează cu amenda de 4 000 de lei. Sunt pasibile de amendă subdiviziunile care corespund noţiunii la art.5 pct.29) din CF.

Prin urmare, în cazul în care în cadrul controlului fiscal s-a constatat că contribuabilul nu a prezentat, a prezentat cu întîrziere sau a prezentat neveridic informaţii despre schimbarea sediului al uneia sau a mai multor subdiviziuni, acesta se va sancţiona cu amendă în mărime de 4 000 lei pentru un singur caz, ca fiind considerat ca un singur tip de încălcare fiscală, depistat în cadrul controlului.

Totodată, în contextul celor relatate considerăm inoportun aplicarea amenzii conform art.255 din CF în cazul în care informaţia despre modificarea adresei juridice a contribuabilului de la Camera Înregistrării de Stat este prezentată on-line.  

 

Comentarii

  1. Aurel, patanovici spune:

    si ce sa modificat, nu inteleg

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...