37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Contul unic al contribuabilului sau cum simplificăm procesul de achitare a impozitelor

Contul unic al contribuabilului sau cum simplificăm procesul de achitare a impozitelor

04.07.20152.813 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Îmbunătăţirea mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea birocraţiei, este în ultimii unul dintre scopurile principale ale autorităţilor. Astfel, în prezent sunt implementate mai multe strategii şi programe ce prevăd acţiuni de ameliorare a climatului investiţional, de micşorare a presiunii fiscale ş. a. Totuşi, lucrurile nu se mişcă atât de repede cum ar vrea oamenii de afaceri, iar problema presiunii fiscale şi povara administrativă asociată plăţii impozitelor este reliefată permanent de agenţii economici atunci când este vorba de impedimente în activitatea lor. Una dintre iniţiativele care ar îmbunătăţi situaţia la acest capitol este implementarea Contului Unic al Contribuabilului, ce presupune crearea unui cont unic la Trezoreria de Stat pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor.

Mariana ŞALAMAC

Dacă ideea eliminării unor impozite sau taxe este mai puţin plauzibilă pentru că ar reduce acumulările la buget, micşorarea poverii administrative este mai uşor de realizat. Este evident că există mai multe posibilități de optimizare a impozitelor și de reducere a poverii de raportare și plăților pentru mediul de afaceri, în special pentru impozitele și taxele plătite bugetelor locale, fără ca acest lucru să aibă vreun impact negativ asupra veniturilor colectate.

Programul USAID Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE) şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat eu elaborat un concept care va simplifica mult procedura de achitare a obligaţiilor fiscale. Este vorba despre iniţiativa implementării Contului unic pentru contribuabili, adică crearea unui cont unic la Trezoreria de Stat pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor.

Potrivit şefului Direcţiei metodologie, evidenţă şi statistică fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Vitalie Ciumacenco, ideea a fost deja implementată cu succes în România, Rusia, Kazahstan, Suedia şi alte state. „În fiecare ţară modul de funcţionare a Contului unic depinde de sistemul de administrare fiscală din statul respectiv. După mine Suedia este una dintre ţările unde Contul unic funcţionează cel mai eficient, iar acolo aproximativ 90% dintre contribuabili prezintă declaraţiile electronice şi respectiv totul începe de la procedurile care iniţiază obligaţia fiscală. În Moldova cu regret încă nu este populară ideea de prezentare online a declaraţiilor pe venit, asta influenţând procesele de optimizare", explică Vitalie Ciumacenco.

Povara fiscală în Republica Moldova depăşeşte cu mult media europeană

Povara fiscală în Republica Moldova este mai mare în comparație cu mediile pentru Europa, Asia Centrală (EAC) și țările OCDE, arată raportul Doing Business 2013 elaborat de Banca Mondială. Potrivit analizei, un antreprenor mediu efectuează anual circa 35-37 plăți, ceea ce este cu aproximativ 38% mai mult decât media pentru EAC și de trei ori mai mare decât media numărului de plăți pe an pentru țările OCDE.

În general, există 39 tipuri de impozite și taxe, precum și alte plăți obligatorii care trebuie să fie achitate de întreprinzători și unele persoane fizice.

Dacă ne referim la distribuirea poverii plăților între contribuabili - agenți economici, sunt aproximativ 30.000 de contribuabili care efectuează mai puțin de cinci plăți pe an, însă aproximativ același număr de plătitori efectuează mai mult de 20 de achitări unice pe an.

În 2013 aproximativ 10.000 de plătitori au efectuat câte mai mult de 50 de plăți.

Contribuabilii cu mai puțin de cinci plăți pe an fac parte din categoria întreprinderilor micro și mici, care nu au subdiviziuni iar mulți dintre ei se folosesc de declarație (dare de seamă fiscală unificată) (persoane fizice care practică activitate de întreprinzător).

Procesul actual de achitare a impozitelor, complicat mai ales pentru companiile mari

În prezent, contribuabilii întocmesc ordine de plată separate pentru fiecare impozit, taxă, acciz sau amendă, ce trebuie achitate la bugetul național. Există patru mari categorii de plăți, care pot fi grupate după destinația lor, și anume: bugetul de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală (FAOAM).

Bugetul de stat conține 77 clasificații bugetare, bugetele unităților administrativ-teritoriale - 78 clasificații, BASS - 13 clasificații și FAOAM - 8 clasificații bugetare. Există și unele suprapuneri între clasificațiile bugetului de stat și cele ale bugetelor locale, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) administrează, de fapt, peste o sută de clasificații bugetare diferite, multe dintre care se schimbă în fiecare an.

Potrivit datelor Fiscului, în 2013 agenții economici au efectuat plăți pe 93 clasificații bugetare diferite, în 2012 - 95, iar în 2011 - 92. În medie, agenții economici au efectuat 45 de plăți unice la Bugetul Public Național în 2013, dintre care aproximativ 17 - la bugetul asigurărilor sociale de stat, care este administrat separat.

În 2013 existau 49 clasificații pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale la care agenții economici efectuau plăți fiscale.

Pentru contribuabili lucrurile se complică și prin faptul că fiecare impozit, taxă sau amendă plătită la bugetul local trebuie să fie achitată prin ordin de plată separat, la contul primăriei locale respective. În condițiile în care în Republica Moldova există peste 900 de primării, iar un agent economic are subdiviziuni aflate sub jurisdicția diferitor primării va trebui să-și onoreze obligațiile fiscale întocmind ordine de plată diferite pentru același tip de impozite (clasificație bugetară), în conformitate cu localizarea geografică a subdiviziunii.

De exemplu, Î.S. „Poşta Moldovei" are peste 1400 de oficii poștale, întreprinderea fiind prezentă în fiecare comună din țară și, prin urmare, trebuie să facă plăți separate pentru fiecare clasificație bugetară, în toate cele 900 de primării din țară. „Pentru onorarea obligaţiilor fiscale suntem nevoiţi să întocmim ordine de plată pentru fiecare cont trezorerial de încasări indicând denumirea și codul fiscal al plătitorului, subdiviziunea, numărul contului bancar, suma și numărul contului trezorerial de încasări. În acest proces sunt antrenate persoane, care efectuează calculul şi întocmirea ordinelor de plată, care necesită un număr de ore. Totodată este un comision bancar perceput de instituţia bancară pentru fiecare plată, care cumulativ pentru toată perioada anului este simţitoare", explică contabila şef a Î.S. „Poşta Moldovei", Vera Maimescu.

Costuri suplimentare, timp pierdut şi greşeli

După cum explică autorii iniţiativei, dar şi contribuabilii, sistemul existent are o serie de dezavantaje. În primul rând, contribuabilul trebuie să depună un efort suplimentar pentru a asocia plata cu contul trezorerial de încasări corespunzător, impozitele fiind achitate direct la mai multe conturi trezoreriale.

La această etapă este mare probabilitatea greşelilor. Sistemul existent generează mai multe greșeli decât dacă SFS ar efectua distribuirea plăților, deoarece contribuabilii sunt mai puțin inițiați în astfel de aspecte, în comparație cu SFS.

Totodată, contribuabilul trebuie să efectueze mai multe plăți fiscale din cauză că unele impozite, în special taxele locale, ar putea fi distribuite pe mai multe conturi trezoreriale de încasări și, respectiv, la mai multe trezorerii teritoriale. Fiecare din aceste plăți suplimentare implică costuri și timp pentru întocmirea documentelor de plată.Se estimează că contribuabilii - persoane juridice plătesc în jur de un milion/an sub formă de comisioane pentru transferurile bancare, fără costurile administrative de pregătire a ordinelor de plată.

De remarcat că un avantaj presupus al actualului sistem de plăți fiscale ar fi ușurința relativă de distribuire a plăților pe conturile trezoreriale. Însă contribuabilii sunt mult mai înclinați să facă greșeli la alocarea plăților, astfel încât corectarea acestor greșeli să coste statul la fel de mult ca și distribuirea nemijlocită a acestora de către Trezorerie și Fisc.

Cum va optimiza Contul unic procesul de achitare a impozitelor

Conceptul de Cont unic vine cu soluții pentru dezavantajele menționate mai sus, prin crearea unui cont unic la Trezoreria de Stat pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor.

Odată cu implementarea Contului unic, contribuabilii vor urma pașii de mai jos:

  • Contribuabilul întocmește factura de plată pentru obligațiile fiscale existente sau a celor apărute recent (a căror termen de stingere încă nu a parvenit) în sistemul de evidență al SFS. Factura va conține sumele totale repartizate pe clasificațiile bugetare de venituri, subdiviziuni ale contribuabilului, codurile localităților unde sunt amplasate subdiviziunile. La nivel de factură de plată contribuabilul va decide care impozite/taxe intenționează să le stingă și în ce mărime. Ulterior, după semnarea facturii de plată de către contribuabil, prin intermediul SIA „Contul curent al contribuabilului" se va genera un ordin „generalizator" de plată, plătibil în Contul unic, care va include suma totală din factura de plată.Facturile de plată întocmite de către contribuabili vor fi păstrate centralizat în Registrul facturilor de plată.
  • Contribuabilul transmite ordinul de plată băncii la care se deservește.
  • Banca, prin intermediul sistemului interbancar de plăți SAPI, transferă mijloacele bănești de pe contul contribuabilului pe contul unic pentru plăți fiscale al Ministerului Finanțelor.
  • Zilnic, sau chiar la fiecare oră, Trezoreria procesează plățile parvenite la Contul unic și le corelează cu facturile de plată din Registrul facturilor de plată.În baza facturilor de plată Trezoreria divizează ordinul „generalizator" de plată în mai multe ordine de plăți, repartizate în dependență de clasificația bugetară de venituri, localitate și buget.
  • SFS procesează informația trezorerială deja divizată, conform modalității existente.

Paşii pe care-i vor urma contribuabilii, odată cu implementarea Contului unic

Astfel, sunt evidente beneficiile Contului unic, care ţin de reducerea cheltuielilor financiare şi de timp ale întreprinzătorilor; micşorarea riscurilor de sancționare a contribuabililor pentru greșelile comise. De asemenea, nou sistem va permite Serviciului Fiscal de Stat să optimizeze cheltuielile operaționale, iar Ministerului Finanțelor sau Trezoreriei să supravegheze fluxurile bănești de intrare și de ieșire ale statului, astfel îmbunătățind managementul și controlul lor.

La prima etapă, stingerea obligațiilor fiscale la Contul unic va fi posibilă doar pentru cei care dețin semnătura electronică și sunt utilizatori ai serviciului „Contul curent al contribuabilului", în prezent circa 32 mii de contribuabilii.

Mediul de afaceri salută iniţiativa

Potrivit şefului Direcţiei metodologie, evidenţă şi statistică fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Vitalie Ciumacenco, cel mai mare impact pozitiv îl vor „simţi" companiile mari, care au multe subdiviziuni teritoriale, cum ar fi Poşta Moldovei, Banca de Economii ş. a.

„Aceste întreprinderi au filiale/reprezentanţe aproape în fiecare localitate din ţară. Ştiţi câte localităţi sunt în Moldova? Peste 1500. În prezent aceste întreprinderi trebuie să facă ordine de plată pe fiecare subdiviziune în parte. În fiecare document de plată este indicat contul trezorerial şi codul subdiviziunii, iar atunci când este penalitate de întârziere trebuie descifrată şi penalitatea. Astăzi aceste documente se prelucrează într-o formă semimanuală, sunt necesare multe resurse umane. În plus, pentru fiecare document la bacă se plăteşte comision, astfel că uneori aceste întreprinderi achită la bancă comisioane mai mari decât suma impozitelor pa care le plăteşte. E complicat.", explică Vitalie Ciumacenco.

Contribuabilii mari conştientizează avantajele implementării Contului unic. „Vom fi scutiţi de perfectarea plăților multiple pentru o singură dare de seamă fiscală, deoarece încasările sunt repartizate pe conturi trezoreriale multiple,la nivel de bugete ale unităților administrativ-teritoriale, ceea ce ar reduce semnificativ costul privind comisioanele bancare, dar şi timpul folosit pentru perfectarea documentelor de plată", spune contabila şef a întreprinderii „Poşta Moldovei".

În cadrul discuţiilor referitoare la proiect, mediul de afaceri a susţinut implementarea Contului unic, cu unele sugestii, cum ar fi reducerea timpului de procesare a dărilor de seamă, inclusiv și a celor depuse utilizând serviciul „Declarație electronică" până la o zi; minimizarea timpului de prelucrare a plăților achitate în Bugetul Public Național până la o zi; micşorarea timpului de procesare și reflectare în Contul curent al contribuabilului a datelor din rapoartele 4 BASS - de la trei luni la cinci zile.

Acţiuni complementare pentru „raţionalizarea" procesului

Autorii proiectului au stabilit şi nişte măsuri intermediare, care ar reduce povara efectuării plăţilor multiple şi ar permite raţionalizarea procesului de achitare. Printre acţiunile complementare se numără modificarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale. „Actualmente, data prezentării dărilor de seamă fiscale și data stingerii obligațiilor fiscale calculate sunt identice. Pentru generarea facturii de plată precompletate, care ar lua în considerație și obligațiile fiscale conform aceste dări de seamă, ar fi rațional să fie modificat termenul de prezentare a lor cu cel puțin cinci zile mai înainte de data stingerii. Aceasta va ușura esențial procesul de perfectare a facturii de plată de către contribuabil, care actualmente în ultima zi prezintă dările de seamă fiscale și achită obligațiile fiscale calculate", explică autorii iniţiativei.

Totodată, este necesară achitarea impozitelor și taxelor la o singură trezorerie, or actualmente pentru achitarea impozitelor și taxelor locale, contribuabilul perfectează ordine de plată la diferite trezorerii teritoriale (35 în total), în dependență de raionul în care este amplasată subdiviziunea sa. „Aceasta duce la apariția erorilor în timpul perfectării ordinelor de plată pentru achitarea la buget și, ca rezultat, mijloacele financiare ajung la Trezorerie ca sume neelucidate. Procesul de corectare este anevoios pentru contribuabil, deoarece presupune deplasarea lui la organul fiscal pentru depunerea cererii și documentelor confirmative, inclusiv timpul de procesare a cererii". Astfel, autorii iniţiativei propun utilizarea contului doar a unei trezorerii (se propune Trezoreria Centrală) pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor, pentru a ușura procesul de achitare a impozitelor și va reduce numărul de greșeli comise de contribuabil la perfectarea ordinelor de plată

Pe lângă aceasta, este necesară încurajarea prezentării rapoartelor electronice. „Faptul că doar contribuabilii - utilizatori ai serviciului „Declarație electronică" vor beneficia de modalitatea achitării la un cont unic, va impune Trezoreria să păstreze sistemul actual de plată pentru ceilalți contribuabili. Actualmente, utilizarea serviciului „Declarație electronică", conform legislației, este obligatorie doar pentru plătitorii de TVA. Deoarece există multe avantaje ale raportării electronice, toți contribuabilii ar trebui încurajați să prezinte declarațiile on-line", susţin specialiştii BRITE.

Nu în ultimul rând, activitatea agenţilor economici se va simplifica dacă ar fi consolidate unele impozite locale şi unificate unele rapoarte. „În prezent, există 14 impozite și taxe locale pe care agenții economici trebuie să le achite. Unele din aceste impozite și taxe ar putea fi eliminate sau unificate cu alte impozite și taxe în vederea minimizării poverii de plată, în același timp menținând nivelul actual de colectare a veniturilor", explică Vitalie Ciumacenco. 

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Contul unic intradevar este necesar, dar mai trebuie de gindit bine procedura, ca sa fie simpla si clara. Ca crearea facturii de plata tot poate genera erori, daca nu indici corect clasificatia si suma. Ca parere ar trebui sa fie ca la vama, sa scoata bani de pe contul unic in baza declaratiilor prezentate. Posibil de gindit in aceasta directie procedurile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...