37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Controlul declarațiilor de tranzit. Recuperarea creanţelor

Controlul declarațiilor de tranzit. Recuperarea creanţelor

18.09.20171.026 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit în procedura T1, controlul declaraţiilor de tranzit poate fi efectuat de către Secţia tranzit din cadrul Serviciului Vamal. Acesta se face în scopul verificării corectitudinii operațiunilor de tranzit. Metodologia a intrat în vigoare la sfârșitul săptămânii trecute.

Astfel, control se efectuează prin sondaj sistematizat pentru operaţiunile de tranzit, confirmate sau aflate în derulare, iar pentru operaţiunile aflate în procedură de cercetare controlul este total.

Procedura de cercetare se aplică în situaţia în care regimul/operaţiunea de tranzit nu a fost încheiat/confirmată, conform prevederilor menționate la pct. 60, 61 și 62. Aceasta se declanșează fără întârziere în situația în care mijlocul de transport se prezintă la organul vamal de destinaţie cu încălcarea termenului stabilit conform normelor metodoligice sau se prezintă cu sigiliile deteriorate/lipsă, precum şi în cazul prezentării cu lipsătotală sau parţială a mărfurilor, în procesul transportării de la organul vamal de plecare la organul vamal de destinaţie.

Dacă la organul vamal de destinaţie s-a constatat o neregulă în cadrul procedurii de tranzit, organul vamal de destinaţie în termen de până la 5 zile va informa organul de plecare, Secția tranzit din cadrul Serviciului Vamal despre faptele constatate.

În cazul în care, în termen de 30 zile de la data înregistrării declaraţiei de tranzit, organul vamal de plecare nu deţine dovada încheierii regimului vamal de tranzit, organul vamal de plecare va declanşa procedura de cercetare. În această situație, organul vamal de plecare are obligaţia de a solicita în scris principalului obligat, în termen de 5 zile, informaţii cu privire la încheierea operaţiunii de tranzit sau dovada că regimul de tranzit a fost încheiat.

De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la data declanşării procedurii de cercetare, principalul obligat are obligaţia să prezinte organului de plecare unul din următoarele documente:

  1. extras din declaraţia de tranzit, certificată de către organul de destinaţie, eliberată conform prevederilor pct. 55, 56 din Metodologie;
  2. o copie de pe documentul vamal (declaraţie vamală sau declaraţie sumară) de plasare a mărfurilor sub regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinaţie ca fiind "conformă cu originalul";
  3. recipisa eliberată conform prevederilor pct. 57;
  4. orice alte informaţii în legătură cu operaţiunea de tranzit aflată în procedură de cercetare.

La prezentarea primelor două documente, regimul de tranzit se consideră încheiat. Organul vamal de destinaţie, la solicitarea organului vamal de plecare, închide regimul vamal de tranzit din oficiu. În celelalte două cazuri, organul vamal de destinaţie transmite recipisa sau informaţiile primite, împreună cu un extras de pe exemplarul nr.1 al declaraţiei de tranzit, la organul vamal de plecare.

Dacă organul vamal de plecare nu deţine informaţia privind încheierea procedurii T1 şi se constată încălcarea reglementărilor vamale, acesta va sesiza Direcţia Investigare Fraude Vamale. Procedura de cercetare este finalizată prin încasarea drepturilor de import/export devenite exigibile şi încheierea regimului de tranzit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...