37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Controlul de stat va fi efectuat în baza unor liste de verificare

Controlul de stat va fi efectuat în baza unor liste de verificare

16.03.20183.175 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În urma constatării situaţiei nesatisfacătoare în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, cabinetul de miniștri şi-a propus revizuirea cadrului normativ în domeniu controlului de stat, precum şi micşorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri, în special prin scăderea numărului de controale, dar şi prin asigurarea proporţionalităţii acestora.

Principalele obiective urmărite prin promovarea acestui proiect de act normativ sunt:

1) reglementarea statutului şi rolului listelor de verificare, în contextul prevederilor corespunzătoare ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012;

2) instituirea unor reguli uniforme, pentru toate organele de control, privind procedura de elaborare şi aprobare a listelor de verificare;

3) crearea unui suport normativ determinant pentru unifrormizarea practicilor de elaborare, aprobare şi utilizare a listelor de verificare.

În situația în care, până la Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, reglementări referitoare la listele de verificare nu au existat, întregul conţinut al acestui proiect de act normativ reprezintă o novaţie pentru cadrul normativ secundar privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

În acest sens, organul de control va elaborează liste de verificare pentru domenii de activitate supuse controlului în baza riscurilor predominante în domeniul respectiv, acesta având totodată și posibilitatea de regrupare a diferitor domenii de activitate într-o singură listă de verificare în cazul în care pericolele acestora sunt similare.

Organul de control poate pregăti liste de verificare generale pentru fiecare domeniu de activitate şi, de asemenea, liste de verificare specifice pericolului.

Listele de verificare vor conține informații despre organul de control şi subiecţii supuşi controlului, informaţii despre unitatea economică, relevante pentru evaluarea riscului unităţii, o listă de întrebări la care se răspunde cu „Da", „Nu" sau „Nu este cazul", ponderea pentru răspunsurile pozitive şi negative, descrierea neregulilor identificate, punctajul pentru evaluarea riscului și alte informații.

Listele de verificare trebuie să specifice clar informaţiile care sunt necesare de la agentul economic, pe baza criteriilor de risc specifice prevăzute în metodologiile sectoriale de efectuare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc (de exemplu, tipul de activitate, domeniul de afaceri etc.).

Organele de control, vor elabora proiectele listelor de verificare pentru domeniile sale de control.

Astfel, procedura de elaborare, aprobare şi publicare a listelor de verificare impune consultarea proiectului listei de verificare de către organul de control cu agenţii economici şi asociaţii, care activează în domeniul respectiv de activitate, precum şi cu alte părţi interesate.

Această etapă, constituie un element esențial, fiindu-i acordată o atenție apecială, astfel că, organele de control nu pot, fără consultarea subiecţilor pasibili de controlul de stat ce urmează să-l efectueze, să decidă asupra conţinutului listelor de verificare. Această prevedere, care, la prima vedere, poate părea birocratică şi că îngreunează procesul de aprobare a listelor de verificare, de fapt, vine să asigure (poate forţat, la început, dar care va veni să schimbe concepte şi viziuni) comunicarea dintre organele de control şi agenţii economici, să dezvolte în timp relaţii de parteneriat între aceste părţi. De fapt, unul dintre obiectivele urmărite la începutul reformei sistemului controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător a şi fost reformarea, schimbarea rolului organelor de control şi schimbarea percepţiei asupra acestora şi a controlului efectuat de acestea.

Citiți și despre: Controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc.

În urma constatării situaţiei nesatisfacătoare în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, cabinetul de miniștri şi-a propus revizuirea cadrului normativ în domeniu controlului de stat, precum şi micşorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri, în special prin scăderea numărului de controale, dar şi prin asigurarea proporţionalităţii acestora.

Principalele obiective urmărite prin promovarea acestui proiect de act normativ sunt:

1) reglementarea statutului şi rolului listelor de verificare, în contextul prevederilor corespunzătoare ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012;

2) instituirea unor reguli uniforme, pentru toate organele de control, privind procedura de elaborare şi aprobare a listelor de verificare;

3) crearea unui suport normativ determinant pentru unifrormizarea practicilor de elaborare, aprobare şi utilizare a listelor de verificare.

În situația în care, până la Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, reglementări referitoare la listele de verificare nu au existat, întregul conţinut al acestui proiect de act normativ reprezintă o novaţie pentru cadrul normativ secundar privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

În acest sens, organul de control va elaborează liste de verificare pentru domenii de activitate supuse controlului în baza riscurilor predominante în domeniul respectiv, acesta având totodată și posibilitatea de regrupare a diferitor domenii de activitate într-o singură listă de verificare în cazul în care pericolele acestora sunt similare.

Organul de control poate pregăti liste de verificare generale pentru fiecare domeniu de activitate şi, de asemenea, liste de verificare specifice pericolului.

Listele de verificare vor conține informații despre organul de control şi subiecţii supuşi controlului, informaţii despre unitatea economică, relevante pentru evaluarea riscului unităţii, o listă de întrebări la care se răspunde cu „Da", „Nu" sau „Nu este cazul", ponderea pentru răspunsurile pozitive şi negative, descrierea neregulilor identificate, punctajul pentru evaluarea riscului și alte informații.

Listele de verificare trebuie să specifice clar informaţiile care sunt necesare de la agentul economic, pe baza criteriilor de risc specifice prevăzute în metodologiile sectoriale de efectuare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc (de exemplu, tipul de activitate, domeniul de afaceri etc.).

Organele de control, vor elabora proiectele listelor de verificare pentru domeniile sale de control.

Astfel, procedura de elaborare, aprobare şi publicare a listelor de verificare impune consultarea proiectului listei de verificare de către organul de control cu agenţii economici şi asociaţii, care activează în domeniul respectiv de activitate, precum şi cu alte părţi interesate.

Această etapă, constituie un element esențial, fiindu-i acordată o atenție apecială, astfel că, organele de control nu pot, fără consultarea subiecţilor pasibili de controlul de stat ce urmează să-l efectueze, să decidă asupra conţinutului listelor de verificare. Această prevedere, care, la prima vedere, poate părea birocratică şi că îngreunează procesul de aprobare a listelor de verificare, de fapt, vine să asigure (poate forţat, la început, dar care va veni să schimbe concepte şi viziuni) comunicarea dintre organele de control şi agenţii economici, să dezvolte în timp relaţii de parteneriat între aceste părţi. De fapt, unul dintre obiectivele urmărite la începutul reformei sistemului controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător a şi fost reformarea, schimbarea rolului organelor de control şi schimbarea percepţiei asupra acestora şi a controlului efectuat de acestea.

Citiți și despre: Controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...