37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Controale oficiale consolidate asupra importurilor unor produse

Controale oficiale consolidate asupra importurilor unor produse

02.03.2018742 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 28 februarie 2018 a fost publicat Regulamentul privind controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine nonanimală.

Potrivit regulamentului, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va actualiza cel puţin 2 ori pe an şi va plasa pe pagina sa oficială Lista produselor indicate supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat.

În acest sens, ANSA va ține cont de anumiți parametri, cum ar fi - datele rezultate din notificările primite prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale (RASFF), rapoartele şi informaţiile rezultate din activităţile Oficiului Alimentar şi Veterinar, precum și cele primite din partea altor state și de la Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară.

Lista respectivă va include denumirea produsului, codul mărfurilor, ţara de origine, riscul pe care îl prezintă produsul și frecvenţa controalelor fizice şi a controalelor identităţii.

Regulamentul prevede că, controlul oficial consolidat se va realiza la posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar de la frontieră. Procesul va cuprinde controlul documentelor asupra tuturor loturilor, efectuat în termen de 2 zile lucrătoare de la sosirea mărfii, controlul identităţii şi controlul fizic, inclusiv analize de laborator, completarea corectă a părţii relevante din certificatul sanitar veterinar.

Deşi locul controlului sunt posturile de control sanitar-veterinar, totuși, efectuarea acestuia se poate face și la locul de destinaţie, la sediul operatorului economic din sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar, în cazul în care, caracterul perisabil al produsului sau caracteristicile specifice ale ambalajului nu permit realizarea operaţiilor de prelevare de probe la punctele de intrare, deoarece ar duce în mod inevitabil la un risc grav pentru siguranţa alimentară sau ar provoca deteriorarea produsului.

O condiție al acestui control este nefracţionarea loturilor până la completarea certificatului sanitar veterinar de către autoritatea competentă, iar în cazul fracţionării ulterioare a lotului, acesta va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului sanitar veterinar, până la punerea în liberă circulaţie.

În conformitate cu Regulamentul, medicii veterinari oficiali de la punctele de intrare vor întocmi, de două ori pe an, un raport ce va include detalii despre fiecare lot intrat în punctele respective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...