37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contractele de muncă vor conține noi prevederi. Află ce modificări au mai fost făcute în Codul muncii

Contractele de muncă vor conține noi prevederi. Află ce modificări au mai fost făcute în Codul muncii

25.04.20167.388 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de vineri, 22 aprilie, a fost publicată Legea nr. 52 din 01.04.2016, prin care a fost modificat și completat Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Prin urmare, a fost completat articolul 34 „Modificarea şi completarea contractului colectiv de muncă", cu un nou alineat, conform căruia orice modificare sau completare a contractului colectiv de muncă urmează a fi adusă la cunoştinţa salariaţilor unităţii de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data operării, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanţele unității), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.

Articolul 48 „Dreptul persoanei care se angajează de a fi informată asupra clauzelor contractului individual de muncă" are o nouă denumire „Informarea privind condiţiile de activitate", și un nou conținut, potrivit căruia, anterior angajării sau transferării într-o nouă funcţie, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care urmează a fi angajată sau transferată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă, oferindu-i informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1), precum şi informaţia privind perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în cazul încetării activităţii. Informaţia în cauză va face obiectul unui proiect de contract individual de muncă sau al unei scrisori oficiale, ambele semnate de angajator. La angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziţie, suplimentar, convenţiile colective care-i sînt aplicabile, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aferente activităţii sale.

În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i furniza, în timp util, toată informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1) şi, suplimentar, informaţii referitoare la durata muncii în străinătate, moneda în care va fi retribuită munca, precum şi modalitatea de plată, compensaţiile şi avantajele în numerar şi/sau în natură aferente plecării în străinătate, condiţiile specifice de asigurare, condiţiile de cazare și aranjamentele de călătorie tur-retur. La angajarea în Republica Moldova a cetăţenilor străini se vor lua în considerare, de asemenea, prevederile legislaţiei în domeniul migrației de muncă, precum şi dispoziţiile relevante ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Anterior nu existau aceste condiții.

Totodată, a fost modificat articolul 49 „Conţinutul contractului individual de muncă". Respectiv, alineatul 1), litera i) va avea un nou cuprins, conform căruia contractului individual de muncă va trebui să conțină condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților. Anterior nu era specificată necesitatea indicării periodicității achitării plăților. A fost modificată și alineatul 1), litera k) din același articol, respectiv în contract se va menţiona că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului, dacă locul de muncă nu este fix.

Conform articolului 49 alineatul 1), litera l), în contractului individual de muncă se va indica regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămânii de muncă a salariatului.

A fost completat alineatul (2) al articolului 54 „Durata contractului individual de muncă", respectiv în contract se va indica temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată. A fost introdus un articol nou 551 „Garanţii pentru salariaţii angajaţi pe o durată determinată", conform căruia, nu se va admite ca cei angajați pe o durată determinată să fie tratați altfel decât ceilalți angajați.

Alineatul (2) de la articolul 68 „Modificarea contractului individual de muncă", are un nou text, conform căruia, modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1). Anterior erau enumerate clauzele cum ar fi orice schimbarea sau completarea ce se referă la durata contractului, cuantumul retribuirii muncii, regimul de muncă şi de odihnă etc.

Legea menționată mai conține și alte modificări și completări de redacție. Prezenta lege intră în vigoare din data de 22 aprilie, data publicării.

În Monitorul Oficial de vineri, 22 aprilie, a fost publicată Legea nr. 52 din 01.04.2016, prin care a fost modificat și completat Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Prin urmare, a fost completat articolul 34 „Modificarea şi completarea contractului colectiv de muncă", cu un nou alineat, conform căruia orice modificare sau completare a contractului colectiv de muncă urmează a fi adusă la cunoştinţa salariaţilor unităţii de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data operării, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanţele unității), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.

Articolul 48 „Dreptul persoanei care se angajează de a fi informată asupra clauzelor contractului individual de muncă" are o nouă denumire „Informarea privind condiţiile de activitate", și un nou conținut, potrivit căruia, anterior angajării sau transferării într-o nouă funcţie, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care urmează a fi angajată sau transferată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă, oferindu-i informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1), precum şi informaţia privind perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în cazul încetării activităţii. Informaţia în cauză va face obiectul unui proiect de contract individual de muncă sau al unei scrisori oficiale, ambele semnate de angajator.La angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziţie, suplimentar, convenţiile colective care-i sînt aplicabile, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aferente activităţii sale.

În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i furniza, în timp util, toată informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1) şi, suplimentar, informaţii referitoare la durata muncii în străinătate, moneda în care va fi retribuită munca, precum şi modalitatea de plată, compensaţiile şi avantajele în numerar şi/sau în natură aferente plecării în străinătate, condiţiile specifice de asigurare, condiţiile de cazare și aranjamentele de călătorie tur-retur. La angajarea în Republica Moldova a cetăţenilor străini se vor lua în considerare, de asemenea, prevederile legislaţiei în domeniul migrației de muncă, precum şi dispoziţiile relevante ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Anterior nu existau aceste condiții.

Totodată, a fost modificat articolul 49 „Conţinutul contractului individual de muncă". Respectiv, alineatul 1), litera i) va avea un nou cuprins, conform căruia contractului individual de muncă va trebui să conțină condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților. Anterior nu era specificată necesitatea indicării periodicității achitării plăților. A fost modificată și alineatul 1), litera k) din același articol, respectiv în contract se va menţiona că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului, dacă locul de muncă nu este fix.

Conform articolului 49 alineatul 1), litera l), în contractului individual de muncă se va indica regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămânii de muncă a salariatului.

A fost completat alineatul (2) al articolului 54 „Durata contractului individual de muncă", respectiv în contract se va indica temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată. A fost introdus un articol nou 551 „Garanţii pentru salariaţii angajaţi pe o durată determinată", conform căruia, nu se va admite ca cei angajați pe o durată determinată să fie tratați altfel decât ceilalți angajați.

Alineatul (2) de la articolul 68 „Modificarea contractului individual de muncă", are un nou text, conform căruia, modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1). Anterior erau enumerate clauzele cum ar fi orice schimbarea sau completarea ce se referă la durata contractului, cuantumul retribuirii muncii, regimul de muncă şi de odihnă etc.

Legea menționată mai conține și alte modificări și completări de redacție. Prezenta lege intră în vigoare din data de 22 aprilie, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...