37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de utilizare a transportului individual de către întreprindere

Contract de utilizare a transportului individual de către întreprindere

Contract de utilizare a transportului individual  de către întreprindere

 

 “____” ___________ 2009

mun.Chişinău

 

Întreprinderea ____________________ în persoana _____________________________, care acţionează în baza Statutului, în continuare ÎNTREPRINDERE, pe de o parte, şi proprietarul automobilului cu nr de inmatriculare _______________ înregistrat la _________________din _____________________,  (NPP)________________________, paşaport __________________ domiciliat pe adresa _______________________________, în continuare proprietar,   au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 1.1. Proprietarul prestează contra plată servicii de şofer pe maşina proprie pentru Întreprindere în conformitate cu sarcinile puse de Întreprindere.

2. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR

 2.1. Proprietarul se obligă să îndeplinească dispoziţiile întreprinderii în conformitate cu prezentul contract.

 2.2. Întreprinderea se obligă să achite carburanţii, unsoarea, precum şi să compenseze uzura automobilului conform acordului anexat

3.  ACHITĂRILE

  3.1. Întreprinderea compensează cheltuielile efectuate în limitele acordate, conform documentelor primare, nu mai târziu de două zile din momentul efectuării lor.

4, TERMENII DE VALABILITATE

 4.1. Contractul intră în vigoare din data semnării şi este valabil  până la _________199_.

 4.2. Contractul se consideră prelungit pe un termen nelimitat, dacă nici una din părţi  nu a avizat despre încetarea lui.

 4.3. Contractul poate fi reziliat la cererea unei părţi cu avizarea celeilalte cu cel puţin două  săptîmâni.

 

PROPRIETAR     

ÎNTREPRINDERE

 

      

Anexa nr. 1

La contractul Nr ____ din  ____________________

      

Protocol de acordare a mărimii cheltuielilor de exploatare a autoturismului

 

În conformitate cu anexa 1 la Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova № 405 din 9.06.94 şi normelor în vigoare de uzură, PROPRIETARUL şi Întreprinderea au convenit asupra următoarelor:

1. Carburanţi, conform distanţelor parcurse, normei de _______litri la ____km.

2. Compensarea uzurii reieşind din costul autoturismului _____________________________şi normelor uzurii în vigoare pentru astfel de maşini în valoare de __________________- lunar.

 

PROPRIETAR      

ÎNTREPRINDERE

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...