37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de producere, livrare a mărfii

Contract de producere, livrare a mărfii

Contract  Nr_______ de producere / livrare

 

"____"_________ 200_

mun.Chisinau

 

__________________________ denumita în continuare "Executor" în persoana  directorului __________________________, care actioneaza în baza Statutului pe de o parte şi __________________________,  numit în continuare "Beneficiar", în persoana directorului __________________________, care actioneaza în baza Statutului pe de altă parte , au încheiat prezentul Contract privind cele ce urmeaza:

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 "Executorul" se obliga sa producă şi să livreze (conform specificaţie, mostrelor, etc) ________________________________________________________________________________

iar "Beneficiarul" se obliga sa achite plata pentru productia livrata, luînd în consideratie cheltuielile de regie conform "Procesului-verbal de coordonare a preturilor".

1.2 "Beneficiarul", în caz de necesitate, livreaza materia prima si materiale pentru confectionarea productiei proprii conform scrisorilor de angajament.

 

2. PRETUL SI ORDINEA DE ACHITARE

2.1 În baza "Procesului-verbal de coordonare a preturilor de livrare" "Beneficiarul" achita în avans 5O% din costul comenzii, iar la realizare transfera suma restanta.

2.2 Preturile pentru serviciile prestate se vor preciza în cazurile de modificare a preturilor la materia prima, materiale, purtatorii de energie si alti factori de formare a preturilor. Cheltuielile de transport, de expertiza, taxa de stat, etc se  înscrie pe contul "Beneficiarului".

2.3 În ordine de achitare reciproca "Beneficiarul" poate livra productia proprie, materia prima si alte articole conform intelegerii.

 

3. CALITATEA PRODUCTIEI, MATERIEI PRIME

3.1 Calitatea  productiei  confectionate   de  catre  "Executor" trebiue sa corespunda originalului aprobat, prescriptiilor tehnice:   PT MD 85-O5691262-OO1-96,   PT MD 85-O5691262-OO2-96,   PT MD 85-O5691262-OO5-96, PT MD 85-O5691262-OO6-97.

3.2 Calitatea materiei prime si materialelor "Beneficiarului" trebuie sa corespunda GOST-lor, prescriptiilor tehnice, mostrelor etc.

                

4. TERMENII, ORDINEA  LIVRARII, RESPONSABILITATEA

4.1 Confectionarea comenzii de catre "Executor", livrarea materiei prime de catre "Beneficiar" se efectuaza în termeni acordati reciproc. În cazurile de expirare a termenelor de executare a comenzii "Executorul" plateste sanctiunile de amenda în marime de 0,2 % pentru fiecare zi de întîrziere din suma totala a comenzii.

4.2 Responsabilitatea "Executorului" fata de "Beneficiar" se stabileste în conformitate cu articolul 24 al Legii Republicii Moldova  "Cu privire la vînzarea-cumpararea marfurilor".

4.3 La intrarea productiei finite în depozitul "Executorului", "Beneficiarul" trebuie sa achite 100% din costul comenzii în termen de 10 zile bancare. După expirarea acestui termen vor fi aplicate sanctiuni de amenda: 0,2% din costul comenzii pentru fiecare zi de întîrziere si 0,5% pentru fiecare zi de pastrare la depozitul "Executorului".

4.4 În cazurile cînd "Beneficiarul" respinge productia, executata în conformitate cu pct. 3.1, atunci el restituie "Executorului" cheltuielile suportate.

4.5 Litigiile se vor solutiona în baza legislatiei în vigoare a R. Moldova.

4.6 Contractul poate fi reziliat de comun acord, în termen de o luna din ziua formularii reclamatiei.

4.7 Termenul de vigoare a Contractului de la "___"___199__ pîna la “___”_____199__.

 

"EXECUTOR"

"BENEFICIAR"

Cod fiscal: _________________________

Cod fiscal _________________________

Adresa: ___________________________

Adresa: ___________________________

Cont de decontare: __________________

Cont de decontare: __________________

Banca: ____________________________

Banca: ____________________________

__________________________________

__________________________________

Codul băncii: _______________________

Codul băncii: _______________________

Tel _____________   Fax _____________

Tel _____________   Fax _____________

Director ___________________________

Director ___________________________

 

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...