37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de angajare a avocatului

Contract de angajare a avocatului

Contract

 

or. Chişinău       “__”_______199_

 

_______________________ în persoana _______________________, denumit în continuare CLIENT, pe de o parte, şi Consultaţia juridică a sectorului Central a or. Chişinău, în persoana __________________________,

denumit în continuare AVOCAT pe de altă parte, au încheiat următorul contract:

1. CLIENTUL încredinţează, iar AVOCATUL îşi asumă obligaţiunea de a  reprezenta interesele CLIENTULUI în toate întreprinderile de stat, cooperatiste, şi alte întreprinderi, organizaţii şi instituţii, în judecată, arbitraj, procuratură, poliţie, etc.

2.AVOCATUL îşi asumă îndeplinirea următoarelor servicii de drept:

•oferirea consultaţilor, avizelor, referinţelor pe întrebările de drept, care intervin în activitatea CLIENTULUI;

•studierea documentelor şi altor materiale necesare pentru primirea deciziilor de către CLIENT;

•reprezentarea intereselor CLIENTULUI în relaţiile cu terţe persoane.

3.AVOCATUL realizează obligaţiunile sale în baza prezentului contract sau în baza procurii.

4.AVOCATUL este obligat să nu divulge datele despre activitatea CLIENTULUI ce constituie taină comercială fără consimţămîntul prealabil al CLIENTULUI, deasemenea este obligat să nu întreprindă careva măsuri împotriva dorinţelor şi intereselor CLIENTULUI.

5.CLIENTUL este obligat să asigure AVOCATUL cu toate    cele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor puse conform prezentului contract, inclusiv cu documentele în numărul necesar de copii, cu literartura specială, deasemenea cu transport.

6.CLIENTUL se obligă să restituie AVOCATULUI toate cheltuielile directe pe care el le suportă în legătură cu îndeplinirea obligaţiunilor conform prezentului contract.

7.Pentru serviciile acordate CLIENTUL plăteşte AVOCATULUI _________________lei prin transferarea la contul de decontare indicvat în decursul a trei  zile din momentul semnării contractului, confirmată de AVIZO -ul băncii.

8.Termenul de valabilitate a contractului se stabileşte _______________.

9.Termenul de valabilitate a contractului poate fi modificat de comun acord.

10.Litigiile între părţi asupra prezentuli contract se soluţionează ţn baza şi ordinea stabilite de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

11.Pentru realizarea misiunii prezentului contract se numeşte avocatul

 

____________________________________________________.

ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE PĂR|ILOR:

CLIENT_____________________________________________

            _____________________________________________

Semnătura CLIENTULUI  _____________________________

AVOCAT: ___________________________________________           

                ___________________________________________

Semnătura AVOCATULUI  _____________________________

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...