37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor anticipate înregistrate la transmiterea activului în leasing financiar la locator

Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor anticipate înregistrate la transmiterea activului în leasing financiar la locator

04.03.2016346 views

Exemplul 12. Utilizînd datele din exemplul 11 să presupunem că clădirea este transmisă în leasing financiar pe 4 ani, plăţile de leasing aferente principalului fiind achitate la finele fiecărui semestru în părţi egale.

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează:
anual:
- majorarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung şi diminuarea creanţelor pe termen lung în sumă de 197 500 lei (790 000 lei : 4 ani).
semestrial:
- majorarea creanţelor curente şi diminuarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung în sumă de 98 750 lei (197 500 lei : 2 semestre);
- diminuarea veniturilor anticipate şi majorarea veniturilor curente în sumă de 98 750 lei (790 000 lei : 4 ani : 2 semestre);
- majorarea cheltuielilor curente şi diminuarea cheltuielilor anticipate în sumă de 93 750 lei (750 000 lei : 4 ani : 2 semestre).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...