37.9k
Home  »  SNC „VENITURI”   »   Contabilizarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul apariţiei unor incertitudini legate de recuperabilitatea anumitor sume recunoscute anterior ca venituri

Contabilizarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul apariţiei unor incertitudini legate de recuperabilitatea anumitor sume recunoscute anterior ca venituri

09.03.2016138 views

Exemplul 9. În noiembrie 201X entitatea a vîndut produse a căror valoare de vînzare totală constituie 140 000 lei, iar costul efectiv - 110 000 lei. În anul 201X+3 un cumpărător a fost recunoscut de instanţa judecătorească drept insolvabil, nefiind în stare să achite valoarea produselor cumpărate în sumă de 3 000 lei. Conform politicilor contabile, pierderile aferente creanţelor compromise se decontează direct la cheltuielile perioadei în care acestea au fost depistate.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- veniturile din vînzarea produselor în sumă de 140 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente;
- costul efectiv al produselor vîndute în sumă de 110 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente (costului vînzărilor) şi diminuare a stocurilor.
în anul 201X+3:
- creanţele compromise decontate în sumă de 3 000 lei - ca majorare a cheltuielilor şi diminuare a creanţelor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...