37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Contabilizarea trecerii imobilizării necorporale din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile

Contabilizarea trecerii imobilizării necorporale din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile

04.03.2016492 views

Exemplul 14. O entitate - producător de vinuri spumante deţine o marcă comercială în valoare de 78 000 lei. Deoarece durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a mărcii poate fi prelungită de cîte ori este necesar, această imobilizare necorporală se constată neamortizabilă. La 1 august 201X conducerea entităţii în condiţiile acutizării concurenţei pe piaţă a decis să sisteze producerea vinurilor spumante în termen de patru ani. 
Conform politicilor contabile imobilizarea necorporală în acest caz va fi trecută din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile. Pentru calcularea amortizării entitatea aplică metoda de diminuare a soldului, majorînd norma amortizării anuale pînă la 50% (25 x2).

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează amortizarea mărcii comerciale în anul 201X în sumă de 16 250 lei (78 000 lei x 0,5 x 5 luni : 12 luni) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...