37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea subvențiilor aferente activelor amortizabile

Contabilizarea subvențiilor aferente activelor amortizabile

09.03.2016878 views

Exemplul 15. Pentru realizarea unui program de instruire o entitate a primit o subvenţie în sumă de 185 200 lei, destinată procurării calculatoarelor. Avizul privind acordarea subvenţiei a fost primit în mai 201X, iar mijloacele băneşti au fost încasate în iulie 201X. În august 201X entitatea a procurat din surse proprii şi din contul subvenţiei calculatoare în valoare totală de 463 000 lei care nu necesită costuri suplimentare de pregătire pentru utilizarea prestabilită şi au fost transmise în exploatare în aceiaşi lună. Durata de utilizare a calculatoarelor constituie 3 ani, amortizarea se calculează prin metoda liniară.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în mai 201X:
- recunoaşterea subvenţiei în sumă de 185 200 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a veniturilor anticipate pe termen lung; 
în iulie 201X:
- primirea subvenţiei în sumă de 185 200 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente; 
în august 201X:
- procurarea şi transmiterea în exploatare a calculatoarelor în valoare de 463 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor curente; 
în septembrie-decembrie 201X:
- calcularea amortizării calculatoarelor în sumă de 51 444 lei [(463 000 lei : 3 ani) x (4 luni : 12 luni)] - ca majorare simultană a cheltuielilor curente şi a amortizării imobilizărilor corporale; 
- înregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe termen lung în sumă de 61 733 lei (185 200 lei : 3 ani) - ca diminuare a veniturilor anticipate pe termen lung şi majorare a veniturilor anticipate curente; 
- decontarea subvenţiei utilizate în mărimea amortizării aferente calculatoarelor procurate din contul subvenţiei în sumă de 20 578 lei [(185 200 lei : 3 ani) x (4 luni : 12 luni)] lei - ca diminuare a veniturilor anticipate şi majorare a veniturilor curente. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...