37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea restituirii subvenţiilor primite anterior

Contabilizarea restituirii subvenţiilor primite anterior

09.03.2016596 views

Exemplul 16. În anul 201X o entitate a primit o subvenţie în sumă de 350 000 lei pentru compensarea cheltuielilor de instruire (recalificare) pe parcursul a doi ani a persoanelor disponibilizate. Cheltuielile de instruire pe anul 201X constituie 150 000 lei. În ianuarie 201X+1 autoritatea abilitată a constatat nerespectarea parţială a condiţiilor de acordare a subvenţiei în legătură cu care entitatea a restituit în aceeaşi lună prin mijloace băneşti subvenţia neutilizată în sumă de 200 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în anul 201X:
- recunoaşterea subvenţiei în sumă de 350 000 lei - ca majorare simultană a creanţelor curente şi a veniturilor anticipate pe termen lung;
- primirea subvenţiei în sumă de 350 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- înregistrarea cheltuielilor de instruire efectuate din contul subvenţiei în sumă de 150 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi majorare a datoriilor curente şi/sau diminuare a valorii contabile a stocurilor utilizate;
- decontarea sumei subvenţiei utilizate în mărime de 150 000 lei - ca diminuare a veniturilor anticipate şi majorare a veniturilor curente;
- înregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe termen lung în sumă de 200 000 lei (350 000 lei - 150 000 lei) - ca diminuare a veniturilor anticipate pe termen lung şi majorare a veniturilor anticipate curente.
în anul 201X+1:
- restituirea subvenţiilor în sumă de 200 000 lei - ca diminuare concomitentă a veniturilor anticipate curente şi a numerarului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...