37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Contabilizarea restituirii activului înainte de expirarea termenului de leasing în contabilitatea locatorului

Contabilizarea restituirii activului înainte de expirarea termenului de leasing în contabilitatea locatorului

04.03.2016218 views

Exemplul 15. Entitatea „A" a transmis la începutul anului 201X un utilaj de producţie, cu valoarea contabilă de 270 000 lei, în leasing financiar entităţii „B" pe 3 ani. Valoarea rambursabilă a activului (principalul) constituie 300 000 lei şi se achită anual în părţi egale. Locatarul se obligă la sfîrşitul termenului de leasing să returneze locatorului activul la valoarea reziduală estimativă de 30 000 lei. Activul transmis în leasing a fost returnat de locatar la sfîrşitul anului 201X+1 (cu un an înainte de termen).

În baza datelor din exemplu, locatorul la sfîrşitul anului 201X+1 contabilizează:
- intrarea activului în sumă de 110 000 lei [(270 000 lei - 30 000 lei) : 3 ani + 30 000 lei] - ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a cheltuielilor anticipate;
- diminuarea concomitentă în sumă de 130 000 lei (300 000 lei : 3 ani + 30 000 lei) a veniturilor anticipate şi creanţelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...