37.9k
Home  »  SNC „DEPRECIEREA ACTIVELOR”   »   Contabilizarea reluării unei pierderi din depreciere pentru un activ contabilizat la valoarea reevaluată

Contabilizarea reluării unei pierderi din depreciere pentru un activ contabilizat la valoarea reevaluată

04.03.2016193 views

Exemplul 14. Utilizînd datele exemplului 13, să presupunem că conform politicilor contabile ale entităţii, evaluarea ulterioară a activului se efectuează la valoarea reevaluată.

În baza datelor din exemplu, entitatea la 31.12.201X+2 contabilizează:
- reluarea pierderii din depreciere în sumă de 6 000 lei (48 000 lei - 42 000 lei) - ca diminuare a pierderilor din depreciere şi majorare a veniturilor curente;
- ecartul din reevaluarea activului în sumă de 4 000 lei (52 000 lei - 48 000 lei) - ca diminuare a pierderilor din depreciere şi majorare a capitalului propriu.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...