37.9k
Home  »  SNC „DEPRECIEREA ACTIVELOR”   »   Contabilizarea reluării pierderii din depreciere pentru un activ evaluat la valoarea contabilă (la cost)

Contabilizarea reluării pierderii din depreciere pentru un activ evaluat la valoarea contabilă (la cost)

04.03.2016426 views

Exemplul 13. O entitate deţine un activ (obiect de mijloace fixe) al cărui valoare contabilă la 31.12.201X este de 80 000 lei, durata de utilizare rămasă - 5 ani, valoarea reziduală fiind egală cu zero. În conformitate cu politicile contabile ale entităţii, evaluarea ulterioară a mijloacelor fixe se efectuează la cost, amortizarea se calculează prin metoda liniară, pierderile din depreciere se înregistrează la un cont separat.
La 31.12.201X valoarea justă minus costurile de vînzare a activului constituie 70 000 lei. În rezultat, se recunoaşte o pierdere din depreciere în sumă de 10 000 lei (80 000 lei - 70 000 lei) şi în continuare se calculează amortizarea anuală a activului în sumă de 14 000 lei (70 000 lei : 5 ani).
La 31.12.201X+2, cînd valoarea contabilă a activului este de 42 000 lei [70 000 lei - (70 000 lei : 5 ani) x 2 ani], se determină valoarea justă minus costurile de vînzare a activului care este egală cu 52 000 lei. Valoarea contabilă care ar fi determinată cu condiţia dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută anterior, în acest caz constituie 48 000 lei [80 000 lei - (80 000 lei : 5 ani) x 2 ani].

În baza datelor din exemplu, la 31.12.201X+2 entitatea recunoaşte o reluare a pierderii din depreciere în sumă de 6 000 lei (48 000 lei - 42 000 lei) care se contabilizează ca diminuare a pierderilor din depreciere şi majorare a veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...