37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Contabilizarea provizionului pentru cheltuielile de lichidare și refacere a terenului degradat în urma extragerii resurselor minerale

Contabilizarea provizionului pentru cheltuielile de lichidare și refacere a terenului degradat în urma extragerii resurselor minerale

04.03.2016480 views Capital.ro
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Exemplul 23. Conform devizului întocmit de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale cheltuielile de lichidare a excavaţiilor miniere şi refacere a terenului degradat constituie 6 200 000 lei. Volumul estimat al pietrei brute este de 1 300 000 m3. În prima lună de exploatare a resurselor minerale s-a extras 2 800 m3 de piatră brută. După epuizarea resurselor minerale entitatea a suportat cheltuielile efective de lichidare şi refacere a terenului în sumă de 6 150 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- provizionul pentru cheltuielile de lichidare şi refacere constituit în prima lună de extracţie în sumă de 13353,84 lei (6 200 000 lei : 1 300 000 m3 x 2 800 m3) - ca majorare concomitentă a costurilor de extracţie a resurselor minerale utile şi a datoriilor (provizioanelor);
- cheltuielile efective de lichidare şi refacere în sumă de 6 150 000 lei - ca micşorare a provizionului constituit, micşorare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;
- provizionul constituit în plus în sumă de 50 000 lei (6 200 000 lei - 6 150 000 lei) - ca micşorare a provizioanelor şi majorare a veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...