37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea profitului net a perioadei de gestiune

Contabilizarea profitului net a perioadei de gestiune

09.03.2016176 views

Exemplul 7. O entitate a înregistrat în anul 201X venituri şi cheltuieli în sumă, respectiv, de 190 000 şi 110 000 lei, profitul constituind 80 000 lei. Conform deciziei consiliului entităţii în iulie 201X au fost calculate dividende intermediare în sumă de 10 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în iulie 201X:
- calcularea dividendelor intermediare în sumă de 10 000 lei - ca majorare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi datoriilor faţă de proprietari;
la 31 decembrie 201X:
- decontarea veniturilor curente în sumă de 190 000 lei - ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune;
- decontarea cheltuielilor curente în sumă de 110 000 lei - ca diminuare concomitentă a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune şi a cheltuielilor curente;
la reformarea bilanţului:
- decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune în sumă de 10 000 lei - ca diminuare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi a profitului net al perioadei de gestiune;
- decontarea profitului net al perioadei de gestiune în sumă de 70 000 lei (190 000 lei - 110 000 lei - 10 000 lei) - ca diminuare a profitului net al perioadei de gestiune şi majorare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...