37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Contabilizarea primei de asigurare aferentă activului primit în leasing la locatar

Contabilizarea primei de asigurare aferentă activului primit în leasing la locatar

04.03.2016151 views

Exemplul 5. O entitatea a primit în anul 201X în leasing financiar un utilaj tehnologic şi a suportat următoarele costuri:
aferente serviciilor de transportare a utilajului, prestate de o entitate terţă în sumă de 6 000 lei;
prima de asigurare anuală în sumă de 30 000 lei plătită în luna noiembrie a perioadei de gestiune.
Costurile menţionate nu depăşesc pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile.

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X contabilizează:
- costurile de transport în sumă de 6 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente;
- prima de asigurare în sumă de 30 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...