37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Contabilizarea pierderilor din depreciere

Contabilizarea pierderilor din depreciere

04.03.2016234 views

Exemplul 7. În urma unui incendiu a fost distrusă parţial o clădire. Conform cerinţelor SNC „Deprecierea activelor" entitatea a recunoscut o pierdere din depreciere pentru acest obiect în sumă de 50 000 lei. În conformitate cu prevederile contractului încheiat cu această entitate, compania de asigurare este obligată să plătească despăgubiri în sumă de 45 000 lei. Costul efectiv al serviciilor de restaurare a obiectului prestate de terţi a alcătuit 58 000 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii pierderile din depreciere se contabilizează pe un cont separat.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- pierderile din deprecierea clădirii în sumă de 50 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi deprecierii imobilizărilor corporale;
- costurile aferente restaurării activului în sumă de 58 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente;
- despăgubirile de asigurare în sumă de 45 000 lei - ca majorare a creanţelor şi veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...