37.9k
Home  »  SNC „DEPRECIEREA ACTIVELOR”   »   Contabilizarea pierderii din depreciere a activului în cazul în care suma estimată a unei pierderi din depreciere este mai mare decît valoarea contabilă a activului

Contabilizarea pierderii din depreciere a activului în cazul în care suma estimată a unei pierderi din depreciere este mai mare decît valoarea contabilă a activului

04.03.2016258 views

Exemplul 6. O entitate dispune de un activ (carieră de nisip), a cărui valoare contabilă constituie 100 000 lei. La determinarea costului de intrare a acestui activ nu a fost estimată suma cheltuielilor de restabilire a mediului. Entitatea a luat decizia privind abandonarea activului, totodată în conformitate cu modificările legislaţiei în vigoare fiind obligată să asigure restabilirea mediului. La testarea gradului de depreciere a activului s-au estimat cheltuielile de restabilire în sumă de 90 000 lei. În conformitate cu politicile contabile ale entităţii, pierderile din depreciere se contabilizează la un cont separat.

În baza datelor din exemplu, entitatea recunoaşte pierderea din depreciere a activului egală cu 190 000 lei (100 000 lei + 90 000 lei) ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi:
- pierderilor din depreciere în sumă de 100 000 lei;
- datoriilor (provizioanelor) în sumă de 90 000 lei conform SNC „Capital propriu şi datorii".

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...